Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jongeren in de gemeenten Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg.

Het doel van het bestuur is om jongeren te betrekken bij de politiek in het algemeen en bij de SGP in het bijzonder. Een partij zonder jongeren is immers een partij zonder toekomst! We willen jou daarom vertrouwd maken met de SGP en de staatkundig gereformeerde beginselen.

Dit doen we door het organiseren van debatavonden en andere activiteiten. Zo hopen we dat jij je betrokken gaat voelen bij de SGP en de SGP-jongeren!

Voor meer informatie over activiteiten voor jongeren verwijzen we je naar de website van de SGP jongeren uit de regio Veenendaal waar Scherpenzeel onder valt:

  SGP JONGEREN VALLEI & RIJN

Jouw gekozen filters:
Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
Romeinen 12 vers 18
Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
Prediker 12: slotsom
De hele geschiedenis is onbegrijpelijk zonder Christus.
Ernest Renan