17 februari 2021

Terugkijken en vooruitkijken

De eerste raadsvergadering van 2021 op 11 februari was een bijzondere. Het was de eerste vergadering van onze nieuwe waarnemend burgemeester Eppie Klein. De burgemeester werd aan het begin van de avond verwelkomd door plaatsvervangend voorzitter Maarten Zwankhuizen. Vervolgens gaf de nieuwe burgemeester zijn motivatie aan, ook vanuit persoonlijke overtuiging, voor zijn taak die hij graag vervult in Scherpenzeel. Tegelijk moest er, naar aanleiding van het rapport Frissen, achterom en vooruit gekeken worden. Al met al een bijzondere avond.

Bespreking rapport Frissen: Motie CDA - terugkijken, motie SGP - vooruitkijken

Op 9 december 2020  heeft de raad uitvoerig opiniërend over het rapport Frissen gesproken. De emoties liepen toen hoog op. In onze bijdrage destijds zijn we uitvoerig op alle aspecten van het rapport ingegaan.

In zijn bijdrage gaf fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen aan dat hij niet alles ging herhalen wat op 9 december is gezegd. Wat de SGP betreft valt het rapport onder te verdelen in 3 onderwerpen: de vertrouwenskwestie, de politieke verhoudingen en de rol van de Provincie en Commissaris van de Koning.

Vertrouwenskwestie

Als het om de vertrouwenskwestie gaat, heeft de SGP altijd met twee woorden willen spreken. Dat de vertrouwenskwestie onvermijdbaar was door de opstelling van de waarnemend burgemeester en dat de situatie hierdoor onwerkbaar geworden was. Maar ook dat er fouten zijn gemaakt: de raad had deze situatie moeten afhandelen en heeft in dat proces fouten gemaakt, met als gevolg beschadiging van positie en persoon van de waarnemend burgemeester. In de bijeenkomst van 9 december is daarvoor excuses aangeboden. Dit zou in deze raad formeel bekrachtigd worden. Het CDA kwam daarom met motie die voor veel debat zorgde. Volgens de SGP zijn de emoties bij alle partijen hierover hoog opgelopen. Ons past geen waardeoordeel over die gevoelens, maar de beleving van een en ander ligt ver uit elkaar. Dat moeten we laten staan. Het was de voorkeur van de SGP dat we ons als raad unaniem zouden hebben kunnen vinden in een tekst. En wat ons betreft bleek uit de eerste toelichting nog onvoldoende dat er ook sprake was van een onwerkbare, onhoudbare situatie. Nadat een en ander verduidelijkt was en na een schorsing, kon de SGP instemmen met de motie waardoor deze een meerderheid kreeg. Uiteindelijk hebben we meer belang gehecht aan het aannemen van de motie dan aan unanimiteit.

Politieke verhoudingen

Frissen concludeert dat de verharding van de politieke verhoudingen exclusief zijn toe te schrijven aan de discussie over herindeling en de rolneming van de provincie. Wat de SGP betreft is dat wel een verklaring, maar een verklaring is nog geen legitimatie of goedkeuring. “Dan blijf ik maar bij de SGP, maar hoewel het te begrijpen is dat er verharding optreedt, dan is het verkeerd om dat als legitimatie te beschouwen”. We moeten nu verder. Daarom kwam de SGP met een motie gericht op verbetering van de verhoudingen in het politieke debat. Je kan op het dossier herindeling niet op een compromis uitkomen, maar er in het spreken over de inhoud en de opgaven kunnen stappen gezet worden. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Rol van Provincie en Commissaris van de Koning

Over de rol van de provincie hebben we Frissen uitgebreid geciteerd op 9 december. We beperken ons tot de constatering dat de provincie van 3 gezaghebbende bestuurskundigen zware kritiek gekregen heeft over het gevolgde proces. Dat is niet niks. Dit is geen kritiek van zelfbenoemde deskundigen waar we er in Nederland zoveel van hebben, op allerlei terreinen. Dit zijn de experts op hun vakgebied. Dat zou toch iedereen te denken moeten geven.

Inwonerspeiling bij Tweede Kamerverkiezingen: Draagvlak belangrijk

Nog maar net begonnen in Scherpenzeel constateerde onze nieuwe burgervader de verdeeldheid over de voorgenomen herindeling en de telkens weer opstekende discussie over het draagvlak. ‘Den Haag’ zet zwaar in op draagvlak bij gedwongen herindelingen. Dat bewees het debat dat deze dag ook in de Tweede Kamer gehouden werd. Om ook hierin rust en duidelijkheid te brengen wil de burgemeester een peiling organiseren in combinatie met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dit voorstel kon rekenen op de steun van GBS, CDA en SGP. Pro Scherpenzeel en CU waren niet overtuigd van het nut van deze peiling.

Motie vreemd over bloembakken: Opfleuren

Het was een avond vol spanning en debat. Ook werden nog andere onderwerpen besproken. Maar op het laatst kwam het CDA nog met een motie vreemd aan de orde van de dag waardoor alles nog opfleurde. Gevraagd werd om bloembakken in het centrum op te hangen om het centrum op te fleuren. Deze motie werd unaniem aangenomen. Waarvan akte.Terugkijken en vooruitkijken