20 juli 2022

De beste burgemeester voor Scherpenzeel

Op 7 juli 2022 vond een bijzondere raadsvergadering plaats waarin de profielschets voor de nieuwe kroonbenoemde burgemeester centraal stond. De commissaris van de Koning, John Berends, en zijn kabinetschef, Katinka Oldenburger, waren te gast. Naar eigen zeggen om het profiel scherper van te stellen. Maarten Zwankhuizen, voorzitter van de op 5 juli 2022 ingestelde vertrouwenscommissie: “We zoeken de beste burgemeester voor Scherpenzeel!

 

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit: de raadsleden de heer Van den Berg (CDA), de heer Brons (Gemeentebelangen Scherpenzeel), mevrouw Van Dijk-van Ommering (fractie Van Dijk), mevrouw Van Riel (PRO Scherpenzeel), de heer Valkenburg (VVD) en de heer Zwankhuizen (SGP, voorzitter). Als secretaris is benoemd de griffier, mevrouw Van Ginkel – Schuur, als adviseur is wethouder Van Ekeren toegevoegd en als ambtelijke  ondersteuning/vervanger van de griffier, gemeentesecretaris de heer ‘t Hoen.

 

Wie zoeken we?

Een citaat uit de bijdrage van de voorzitter van de vertrouwenscommissie: “Iemand met enige bestuurlijke ervaring, graag. Iemand die de raad kan voorzitten en mede bijdraagt aan een respectvol debat en goede besluiten.(…) Veel waarde hechten we aan de voorwaarde dat de nieuwe burgemeester oog heeft voor de kleinschaligheid en het dorpse karakter van Scherpenzeel, de relatie met buurgemeenten en de samenwerking daarmee. Bovenal iemand die in politiek en samenleving oog heeft voor de verschillen en de overeenkomsten. Die weet welke gevoeligheden er lagen en liggen, maar die samen met raad, college, griffie en de organisatie het verleden ook echt het verleden wil laten zijn. Om samen te bouwen aan de toekomst van Scherpenzeel.” De volledige tekst van de bijdrage vindt u hier .  

 

Sollicitatieprocedure

De Commissaris van de Koning lichtte samen met mevrouw Oldenburger de sollicitatieprocedure toe. Vervolgens stelde hij een aantal vragen waarop de leden van de vertrouwenscommissie reageerden. Als alles goed verloopt wordt de nieuwe kroonbenoemde burgemeester DV 15 december 2022 geïnstalleerd.

 

De beste burgemeester voor Scherpenzeel