19 juli 2019

Zelfbewust en voorzichtig

 

Maarten Zwankhuizen leidde, in zijn rol als waarnemend voorzitter, de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Waarnemend burgemeester Harry de Vries deed mee met de Nijmeegse vierdaagse. De raad wenste hem veel succes.

De huisvestingsverordening, bestuurs- en financiële rapportage en de kadernota stonden onder andere op de agenda. De SGP fractie kwam met een amendement voor de Bevrijdingsdag 2020 (75 jaar vrij), een motie over het toezicht op de werkzaamheden in de openbare ruimte en een motie over het wegenonderhoud (prioritering, fasering).

Huisvestingsverordening

Amendement CU – voorkeurspositie vrijwillige brandweer

CU en GBS kwamen met een amendement om leden van de vrijwillige brandweer een voorkeurspositie te geven in de huisvestingsverordening.

SGP’er van Ekeren: “Goed amendement, maar we steunen het niet. Drie redenen: 1. Wees terughoudend met maken van onderscheid, waar begin je en waar eindig je. 2. Er is geen urgentie is aangetoond. 3. Pak het probleem bij de bron aan, namelijk het tekort aan woningen.” Het CDA deelde deze visie.

CU vond de urgentie wel aangetoond. Van de Peut: “Er zijn grote zorgen over de toekomst van de brandweer. Er is grote behoefte aan jeugd!”, zo stelde hij. GBS’er Van Loo: “Als de zon schijnt, moet je het dak repareren. Het amendement werd stemmen van SGP en CDA tegen evenwel aangenomen door de raad.

Kadernota – alles Deo volente

SGP’er Van Deelen voerde het woord bij de algemene beschouwingen omdat Zwankhuizen de vergadering moest voorzitten. Deze kunt u hier nalezen. Van Deelen: “We zijn een zelfbewust dorp in een turbulente tijd. (…) De SGP gaat voor een zorgvuldige, gefaseerde aanpak (samenwerking met andere gemeenten en verbeteren organisatie, in de juiste volgorde), waarbij zelfstandig blijven voorop staat, tenzij tegendeel bewezen wordt. De SGP is een koersvaste partij en raakt van gekakel niet zo snel van de leg. We willen best een keer door het gaas heen kijken naar die zgn. scharrelkippen, maar daarmee zijn we geenszins te betitelen als zgn. uitloop- dan wel wegloopkippen.

Hij besloot zijn bijdrage met de volgende woorden: “ De kadenota en de algemene beschouwingen zijn een mooi moment om vooruit te kijken. We maken veel plannen. We praten veel over de toekomst van Scherpenzeel en over de regie nemen. Dat moet ook, wat je doet moet je goed doen. Maar wel in het besef dat wij kwetsbare mensen zijn. In het besef van wat de apostel Jakobus ons voorhoudt in het gelijknamige Bijbelboek. Daar gaat het over plannen maken: ‘reizen en handel drijven, winst maken’. Bij al die op zich goede voornemens is de raadgeving aan ons –

citaat: “Indien wij maar zeggen: indien de Heere wil en wij leven zullen, zullen wij dit of dat doen”. Of wel, Deo volente”.

 

Amendement Bevrijdingsdag

De SGP kwam met een amendement om geld beschikbaar te stellen om activiteiten rondom 75 jaar vrijheid te ondersteunen. Dit amendement wordt positief ontvangen. Over de hoogte van het bedrag ontstond nog enige discussie, omdat er nog gesprekken met diverse verenigingen lopen. Het amendement werd op dit punt aangepast en vervolgens raadsbreed aangenomen.

 

Motie toezicht en motie wegenonderhoud

De SGP kwam nog twee moties. De motie toezicht droeg het college op om maatregelen te nemen die beter en frequenter toezicht op de werkzaamheden in de openbare ruimte mogelijk maken. De motie werd helaas verworpen, maar het is goed dat hier vanuit de politiek aandacht voor is gevraagd. De motie wegenonderhoud (om prioriteiten en fasering aan te brengen in het wegenonderhoud en de financiële ruimte te besteden aan onderhoud trottoirs) heeft de SGP ingetrokken omdat de toezeggingen en toelichting van de wethouder op dit punt voldoende duidelijk waren. De motie werd daarmee overbodig.