29 april 2021

Tussen draagvlak en dwang

Spannend werd het niet tijdens de laatste raadsvergadering van 21 april jl. Op tafel lag het herindelingsontwerp waarop de gemeenteraad een zienswijze moest indienen. De keuzes zijn gemaakt, de posities reeds lang geleden ingenomen.

Zienswijze op herindelingsontwerp: Geen draagvlak

In de maand maart en april zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over de details van het herindelingsontwerp. Nu lag de zienswijze op tafel. Op basis van alle zienswijzen zal Gedeputeerde Staten naar verwachting een herindelingsadvies opstellen. Daarover moeten de Provinciale Staten voor deze zomer beslissen. Als ze positief beslissen dan gaat het herindelingsadvies naar ‘Den Haag’.

De zienswijze, opgesteld door het college, werd vastgesteld met steun van GBS en SGP. De oppositie stemde tegen. De oppositiefracties hadden overigens zelf een zienswijze ingediend bij de provincie. Dat is zeer ongebruikelijk en niet volgens de ARHI procedure. Lokaal Belang in Barneveld had het ook gedaan maar dat was op juridische gronden afgewezen. Op 1 april diende de vereniging achter Lokaal Belang een zienswijze in. Dat mag immers wel. Op 2 april werd de zienswijze van de fracties uit Scherpenzeel ingediend. De juridische beperkingen zijn hiervoor aan de kant gezet, zo konden we lezen in de pers. Het openbaar bestuur blijft iedereen verbazen in deze tijden. Daarvoor hoef je niet naar Den Haag.

Een motie van GBS, om in geval van herindeling eisen te stellen voor de Scherpenzeelse belangen werd niet gesteund. De fracties waren het wel eens met de geest van de motie, maar niet met de letter. Bovendien was hij volgens hen overbodig omdat daar in het herindelingsontwerp dezelfde aandachtspunten stonden. Maar goed, dat hun eigen zienswijze natuurlijk ook overbodig was, omdat dat feitelijk een stukje herhaling was van het herindelingsontwerp, kreeg begrijpelijk wat minder aandacht.

Namens de SGP voerde fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen het woord. Hij ging in op nut en noodzaak, op het ontbreken van draagvlak, en herhaalde dat inhoudelijk en procesmatig de gedwongen herindeling rammelt. Voor de volledige tekst, klik hier.

Hiermee is een intensieve periode afgesloten waarin argumenten over en weer zijn gewisseld. Na vandaag zijn primair andere instanties en bestuurslagen aan zet.

Tussen draagvlak en dwang