24 december 2021

SGP Scherpenzeel kiest voor ervaring

Persbericht SGP Scherpenzeel, 24 december 2021.

De ledenvergadering van SGP Scherpenzeel heeft afgelopen donderdag de voorlopige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van D.V. 16 maart vastgesteld. “SGP Scherpenzeel kiest voor ervaring en continuïteit in het gemeentelijk bestuur” zegt bestuursvoorzitter Johan van de Vliert. Op nummer 1 staat fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen, in september jl. gekozen als lijsttrekker.

 

Maarten wordt op de kieslijst gevolgd door de huidige SGP-wethouders Gerard van Deelen en Izaäk van Ekeren, respectievelijk op nummer twee en drie. Johan van de Vliert: “Het bestuur heeft gezien hoe deze wethouders onder moeilijke omstandigheden hun nek hebben uitgestoken en de verantwoordelijke, bestuurlijke taak als wethouder in het college van B&W hebben ingevuld. Na de verkiezing wordt door de nieuwe raad bepaald welke partijen dan een wethouder mogen leveren”.

Op plaats vier en vijf volgen de huidige raadsleden Peter van As en Jan-Dirk van de Waerdt. “Zij zijn in een turbulente periode in 2019 in de raad gekomen en hebben inmiddels de nodige ervaring.” Nummer zes is Nico Visser, nu nog actief als raadscommissielid. Het bestuur is dankbaar, dat de eerste zes personen van de lijst opnieuw beschikbaar zijn voor de SGP.

 

Plek zeven en acht worden ingenomen door steunfractielid Marius Hardeman en bestuurslid Ron Bloemhof. De volledige kandidatenlijst van de SGP in Scherpenzeel bestaat evenals in 2018 uit 25 personen. Kijk hier voor de volledige kandidatenlijst.  

 

Het bestuur van de SGP wenst alle kandidaten Gods zegen toe.

 

Foto: de eerste 8 kandidaten van de SGP in Scherpenzeel voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Van links naar rechts: Marius Hardeman, Peter van As, Ron Bloemhof, Gerard van Deelen, Maarten Zwankhuizen, Jan-Dirk van de Waerdt, Nico Visser, Izaäk van Ekeren. (De foto is een compilatie van individuele portretten).

SGP Scherpenzeel kiest voor ervaring