20 maart 2021

Reactie SGP Scherpenzeel Uitslag Inwonerspeiling 18 maart 2021

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter SGP Scherpenzeel, 18 maart 2021

Dit is een mooie maar ook heel duidelijke uitkomst. De Scherpenzeelse bevolking steunt de politieke keuzes die gemaakt zijn om zelfstandig te blijven. Wij ervaren dat als een flinke steun in de rug  voor het college en de coalitie van GBS en SGP in deze turbulente tijd, want een gedwongen herindelingsproces is op zijn zachtst gezegd voor niemand een pretje. Dat wij deze uitslag zullen meewegen in onze reactie op het herindelingsontwerp zal geen verrassing zijn. Het is vooral een belangrijk signaal naar provincie en ‘Den Haag’. Draagvlak bij herindeling is belangrijk en daar moeten zij ook wat mee. Dat staat niet alleen in het wetgevingskader, maar het is bevestigd door recente uitspraken in Den Haag, onder ander in recente Tweede kamer debatten. Wie na de vorige peiling nog twijfels mocht hebben gehad over het ontbreken van draagvlak, moet nu toch wel inzien dat het de samenleving serieus is. De boodschap is volgens mij dat we nu als bestuur en politiek gezamenlijk de schouders moeten zetten onder een zelfstandig Scherpenzeel met duurzame samenwerking met Barneveld.Reactie SGP Scherpenzeel Uitslag Inwonerspeiling 18 maart 2021