12 oktober 2021

Laat Eppie Klein in Scherpenzeel!

Persbericht SGP Scherpenzeel, 11 oktober 2021

De SGP-fractie in Scherpenzeel is overvallen door het plotseling ontslag van burgemeester Klein, afgelopen donderdag 7 oktober. Na het positieve besluit van de minister van BZK over het stoppen van het herindelingsproces, kwam de domper van het volgens ons onterechte ontslag van burgemeester Klein. Het effect op de burgemeester en op de raad was groot en het overrompelde iedereen.

De Commissaris van de Koning, de heer Berends, heeft vorige week aangegeven met de fractievoorzitters te gaan overleggen voor vervanging van Eppie Klein door een nieuwe waarnemer, in de aanloop naar een kroonbenoemde burgemeester. Die afspraak was op 11 oktober.

De SGP-fractie heeft in de verklaring in de raad van 7 oktober aangegeven zich niet zonder meer neer te leggen bij het ontslag. In dat opzicht is vervanging van Eppie Klein door een andere waarnemend burgemeester voor ons niet gewenst. Wij hebben hiervoor verschillende redenen:

  1. Scherpenzeel heeft rust nodig. Dit ontslag heeft juist extreem veel onrust gegeven in de politiek, de gemeentelijke organisatie en de samenleving. Burgemeester Klein bracht juist rust.
  2. Dit ontslag is aanvechtbaar en is niet uitlegbaar, getuige de vele reacties in de pers door deskundigen bestuurs- en staatsrecht en in de Provinciale Staten.
  3. Eppie Klein is onzes inziens de beste kandidaat om onze gemeente in de komende tijd verder te vertegenwoordigen. Hij is de beste kandidaat vanwege zijn draagvlak in Scherpenzeel en vanwege zijn verbindende kwaliteiten.
  4. Een zeer groot deel van de samenleving en gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad zitten in deze fase, na dit bericht van afgelopen week, even niet te wachten op een nieuw gezicht.
  5. Een dergelijke ontvangst moet je een nieuwe waarnemer niet aan willen doen!

Uitdrukkelijk willen we stellen dat dit op voorhand geen diskwalificatie van een eventuele opvolger zou zijn. Dat is totaal niet aan de orde. Het gaat ons om wat er in de achterliggende dagen (slechts 2 werkdagen geleden!) gebeurd is met een voor ons gewaardeerde burgemeester die we graag behouden voor Scherpenzeel.

Laat Eppie Klein in Scherpenzeel!