1 juli 2020

Groter is niet altijd beter

 

Zelfstandig blijven of samenvoegen

met Barneveld?

Die vraag speelt al heel lang. Veel te lang! Als SGP hebben we uit overtuiging voor zelfstandigheid gekozen. Waarom? We zeiden dat in 2018 en we vinden nog steeds dat het kan. Inmiddels is ook aangetoond dat zelfstandigheid haalbaar en betaalbaar is. Het tegendeel is nog niet bewezen!

Haalbaar,

als we niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken. Om de korte lijnen, de saamhorigheid en de kleinschaligheid van ons dorp te behouden. We weten wel wat we hebben, maar niet wat we krijgen. Groter is niet altijd beter.

Het is ook betaalbaar.

De lasten stijgen wel (beperkt), maar dat is ook het geval in veel andere gemeenten. Alle gemeenten hebben het financieel moeilijk. We willen onze voorzieningen behouden. Dat kan ook. Maar dan moeten we wel hard aan de slag. De plannen zijn er al. We moeten nu verder1.

Er leven hier en daar twee hardnekkige misverstanden.

Ten eerste dat er voor Scherpenzeel financieel geen toekomst is. Een onafhankelijk onderzoeker2 heeft aangetoond dat dit onjuist is. De financiële situatie en het toekomstperspectief is beter dan de gemeente nu zelf opgeeft. Ten tweede dat er ‘ineens’ 1000 woningen gebouwd worden en dat niemand dat wist. Dit is voor het grootste deel (ruim 850) gebaseerd bestaande plannen (reeds van het vorige college!) en beslaat een periode van wel 10 jaar. Dat kan voor niemand in de politiek een verrassing zijn. De woningbouwbehoefte in deze regio blijft bovendien heel hoog.

Mogen we ook zelfstandig verder? De provincie vindt van niet. Daarom willen wij graag uw mening horen! Laat uw mening weten en lever uw antwoordkaart in!

1 Geïnteresseerd in alle achtergronden? Zie https://www.scherpenzeel.nl/bestuur/toekomstvisie_42698/

2 Voor de geïnteresseerden, zie bijgevoegd rapport van de onafhankelijke onderzoeker.