19 juli 2022

De Vierzinnen en aan de slag met de kadernota

Nieuwbouw De Vierzinnen en aan de slag met de kadernota

 

 

Bestemmingsplan De Vierzinnen, de Kadernota 2023-2026 en een motie over de stikstofplannen van het kabinet waren de belangrijkste onderwerpen tijdens deze raadsvergadering van 5 juli 2022.

 

De Vierzinnen

Bestemmingsplan De Vierzinnen is een plan van Woonstede. De huidige woningen zijn ‘slooprijp’ en daarom is gekozen voor nieuwbouw. 24 appartementen komen te staan op de hoek Vierzinnen – Nieuwstraat. In de Woonvisie 2020-2030 is opgenomen dat corporaties vooral gevraagd worden om kleinere woningen toe te voegen. Aangezien deze woningen voor één- en tweepersoonshuishouden bedoeld zijn, voert het plan de Woonvisie 2020-2030 uit. Jan Dirk van de Waerdt van de SGP: “Inhoudelijk vinden wij het een goed plan voorzitter, wij zijn blij dat er oude woningen vervangen worden door nieuwe woning, in dit geval komen er zelf meer woningen voor terug. (...) Naar onze mening is er genoeg tijd geweest om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Alles bij elkaar opgeteld voorzitter vinden we dat, dit plan een verbetering voor de omgeving is en door vermeerdering van het aantal woningen er voldoende argumenten zijn om voor dit voorstel te stemmen.” Hoewel een deel van de raad kritisch bleef over de communicatie en het proces, werd het raadsvoorstel unaniem aangenomen.

 

Kadernota 2023-2026 – crises!

De kadernota 2022-2026 was vanwege de coalitievorming beleidsarm. SGP voorman Maarten Zwankhuizen reflecteerde op het woord crises: “Onze regering leeft van de crises. Dat moet ik toelichten. Soms creëren we als samenleving of Europa  zelf een probleem. Dan worden er maatregelen bedacht en die helpen niet of niet voldoende. In plaats dat we dan gaan denken of we wel echt een probleem hebben, of we het niet over een andere boeg moeten gooien, effectievere dingen moeten doen, of anders tegen het probleem aan moeten kijken, gaan we dan meer geld en dezelfde soort maatregelen nemen.

Om dat voldoende op het netvlies te krijgen, gaan we alles een crisis noemen.” Hij noemde concrete voorbeelden zoals: klimaatcrisis, voedselcrisis, wooncrisis, coronacrisis, energiecrisis, stikstofcrisis en de immigratiecrisis. De tekst van zijn volledige bijdrage vindt u hier . Hij sloot af met psalm 119: “O HEERE, Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht; Gij hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan; Naar Uw ordinantiën blijven zij nog heden staan, want zij alle zijn Uw knechten.”

 

Stikstof

Het CDA nam het initiatief tot een motie vreemd aan de agenda inzake de huidige stikstofplannen van het kabinet. SGP, GBS, Fractie Van Dijk en VVD waren mede ondertekenaars. Kern van motie was om afstand te nemen van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied (10 juni 2022) en steun uit te spreken voor het behoud van een gezonde, sterke en vitale agrarische sector in de Gelderse Vallei. De motie werd, na een kleine aanpassing, aangenomen.

De Vierzinnen en aan de slag met de kadernota