25 februari 2022

De laatste besluiten aan het eind van een roerige periode

Het was de laatste raadsvergadering van roerigste raadsperiode in de geschiedenis van Scherpenzeel. DV 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Belangrijkste onderwerpen waren: bestemmingsplan Zelder en de Omgevingswet. Het raadsvoorstel aanpassing kruising Ringbaan-Oosteinde werd aan het begin van de vergadering afgevoerd. De hele raad is er van overtuigd dat de veiligheid van met name schoolgaande kinderen daar verbeterd moest worden. Omdat er onduidelijkheid was over details wilde de raad daar nog geen geld voor uittrekken. Wel wil de raad zo snel mogelijk nieuwe concrete voorstellen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

 

Bestemmingsplan Zelder

Als SGP zijn we blij met het bestemmingsplan Zelder. Betaalbare woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens (starters!) voorzien in een grote behoefte. Daarom is het goed dat dit gerealiseerd wordt. Het is een mooi, goeddoordacht plan, waarbij rekening is gehouden met zienswijzen.

 

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet heeft veel voeten in de aarde. Veel gemeenten zijn nog niet klaar. Opnieuw is de invoering ervan (was gepland per 1 juli) vertraagd naar later dit jaar.

Scherpenzeel is als kleine gemeente al heel ver. Ondanks de latere invoering wilde de raad toch een besluit nemen om klaar te zijn voor de invoering. Op deze manier kan de organisatie verder en kan de nieuwe raad vervolgbesluiten nemen. De oppositie wilde eigenlijk dit onderwerp niet behandelen. GBS en SGP wilden dat wel. Eerst hebben de oppositiepartijen jarenlang aangegeven dat Scherpenzeel dit soort dingen niet kan als kleine gemeente. Nu loopt Scherpenzeel voorop en zouden we tegen de ambtenaren en het college moeten zeggen: “Bedankt voor het harde werken, fijn dat u het op tijd afhad, maar we laten het even liggen.”

 

Raadslid Van der Waerdt: “Wij zijn er blij mee dat wij als raad eerder betrokken gaan worden om plannen die binnen komen. Dat wil overigens niet zeggen dat we op de stoel van het college gaan zitten. Wij willen eerder kaders en adviezen kunnen geven die

richting geven aan de invulling van een plan. Eigenlijk zoals het in het verleden ook ging.”

 

Er ontstond een discussie over het voorgestelde amendement van GBS. Het amendement stelde voor initiatieven middels het bindend adviesrecht langs de raad te laten gaan. De oppositiepartijen vonden dat de raad teveel betrokken werd bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, ze pleiten voor meer vertrouwen in het college. Aangezien het maar om een paar buitenplanse omgevingsplanactiviteiten per jaar gaat, vond een meerderheid het prima om amendement en het geamendeerde raadsvoorstel aan te nemen.

 

De laatste besluiten aan het eind van een roerige periode