13 februari 2020

Benoeming Commissielid SGP

In de Gemeenteraadsvergadering van donderdag 13 februari is Nico Visser benoemd als commissielid voor de SGP. 

Op de foto's ziet u links de Burgemeester Harry de Vries en rechts Nico Visser.