Onderwijs

 

Educatie:  geschonken gaven ontwikkelen  

De SGP vindt kwalitatief goed onderwijs van het grootste belang.

Hierdoor kan men de van God geschonken gaven ontwikkelen. Lokaal onderwijsbeleid, huisvesting en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Lokale onderwijsvrijheid waarborgen

Een goede verstandhouding tussen gemeente, besturen en directies bevordert een goed onderwijsklimaat.

De SGP wil dat:

• de gemeente regelmatig overleg voert met alle betrokken besturen en instanties voor een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid;

• de gemeente zich onthoudt van actieve inmenging in de inhoud van het onderwijs;

• de gemeente bij een aanvraag voor leerlingenvervoer niet de verlangde onderwijsrichting beoordeelt;

• de ouders periodiek worden geconsulteerd over de kwaliteit van het leerlingenvervoer.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.