Natuur en Water

 

Water en natuur verantwoord beheren

Water- en natuurbeheer blijven belangrijke onderwerpen van gemeentelijk beleid. 

De SGP wil dat:

• verontreinigingen van bodem en water worden tegengegaan en bestaande verontreinigingen adequaat worden gesaneerd;

• de gemeentelijke riolering op een goed niveau beheerd wordt en knelpunten opgelost worden;

• voldoende waterberging gerealiseerd wordt in nieuwbouwplannen;

• waar mogelijk regenwater wordt afgekoppeld;

• natuurontwikkeling niet ten koste gaat van agrarische ondernemingen;

• agrarische gronden alleen opgeofferd worden als er geen andere opties zijn.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.