Milieu

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu

De zorgvuldige omgang met het milieu en met afvalstoffen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, inwoners en het bedrijfsleven. 

De SGP wil dat:

• de gemeente inwoners regelmatig voorlicht over hun verantwoordelijkheid voor het milieu en gebruik van duurzame materialen;

• inwoners vooral zelf hun verantwoordelijkheid hebben en nemen bij toepassen van duurzaamheid bij nieuwbouw en bestaande bouw;

• bij afvalinzameling het principe dat ‘de vervuiler betaalt’ mag gelden, maar dat rekening gehouden wordt met de gezinsgrootte.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.