Leescultuur

 

Taak bibliotheek beperken tot bevordering leescultuur

Bevordering van de leescultuur onder jong en oud is nodig.

De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie. De bibliotheek dient zich tot haar kerntaak te beperken.

De SGP wil dat:

• de aangeboden boeken en andere informatiebronnen een verantwoorde strekking hebben;

• er bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment aandacht is voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en verschillende denominaties binnen de gemeente;

• er terughoudend omgegaan wordt met activiteiten met een ander dan bovengenoemd doel;

• aard, omvang en activiteiten van de bibliotheek aansluiten bij het primaire doel van de bibliotheek en de financiële bijdrage van de gemeente;

• de bibliotheek op zondag gesloten is voor alle activiteiten.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.