Kulturhus De Breehoek

 

Kulturhus ‘De Breehoek’ moet financieel beter presteren

De primaire verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het kulturhus ‘De Breehoek’ ligt bij de gelijknamige stichting.

Het beheer en de exploitatie van deze voorziening is echter een voortdurende bron van zorg. De exploitatie dient verbeterd te worden.

De SGP wil dat:

• de gemeente duidelijke prestatie-afspraken maakt met de Stichting over het beheer en de exploitatie van ‘De Breehoek’;

• op zondag geen sportieve en andere niet-kerkelijke activiteiten in ‘De Breehoek’ toegestaan worden;

• bij commerciële activiteiten oneerlijke concurrentie met plaatselijke ondernemers voorkomen wordt;

• invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’;

• in principe geen structurele gemeentelijke financiële bijdrage aan de exploitatie van ‘De Breehoek’ ter beschikking wordt gesteld; indien onomstotelijk komt vast te staan dat voor de instandhouding van ‘De Breehoek’ een gemeentelijke financiële bijdrage onontkoombaar is, zal deze bijdrage beperkt van omvang zijn en worden gerelateerd aan de aard van de activiteiten van het kulturhus.



Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.