Jeugd heeft toekomst

 

Jeugd heeft toekomst

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving.

Daarom zijn wij terughoudend ten aanzien van kinderopvang en voor- en buitenschoolse opvang en vergelijkbare voorzieningen. Dat is geen overheidstaak. Juist in het gezin moet de basis worden gelegd voor het goed functioneren in de maatschappij.

De SGP wil dat:

• de hulpverlening aan probleemjongeren een sluitende aanpak heeft om ‘tussen wal en schip’ situaties te voorkomen;

• scholen primair een taak hebben bij de aanpak van leer-, ontwikkelings- en taalachterstanden;

• opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg gesignaleerd worden en hulp krijgen via schoolmaatschappelijk werk;

• er voldoende ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd zijn (speelveldjes, speeltoestellen) in de verschillende wijken;

• met wijk- en buurtverenigingen afspraken gemaakt worden over gezamenlijk beheer en toezicht van dergelijke speelvoorzieningen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.