Huisvesting Scholen

 

Goede onderwijshuisvesting is noodzakelijk

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs.

De SGP wil dat:

• de gemeente niet bezuinigt op het onderwijshuisvestingsbudget ten koste van het primair onderwijs en ten gunste van sport, recreatie, cultuur en buitenschoolse opvang;

• het gemeentebestuur rekening houdt met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school als het gebruik maakt van zijn vorderingsrecht op leegstaande lokalen;

• de gemeente zorg draagt voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij - binnen de financiële kaders - de kwaliteit van het onderwijs, de functionaliteit van het gebouw en de veiligheid van de leerlingen en het personeel prioriteit krijgen;

• in deze periode een besluit genomen wordt over planvorming voor vervangende nieuwbouw van de Glashorstschool.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.