Financiën

 

Financiën:  op orde houden                

De SGP hanteert een transparant, gezond en verantwoord financieel beleid als uitgangspunt.

De gemeente verkrijgt financiële middelen van het Rijk en via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Dat gegeven moet leidend zijn bij het gehele financiële beleid. 

Sober begroten en verantwoord bezuinigen

De SGP streeft een heldere en degelijke begroting na, ook in tijden van bezuinigingen. Noodzakelijk is een bezinning op de vraag wat de taken van de gemeente in de toekomst zijn en welke voor rekening van de burger moeten liggen. Generieke lastenverzwaringen voor de inwoners zijn voor de SGP geen bezuinigingen.

De SGP wil dat:

• de meerjarenraming structureel sluitend is;

• het financiële beleid steunt op de meerjarenraming;

• reserves alleen ingezet worden voor de geoormerkte doeleinden;

• structurele uitgaven van een structurele dekking zijn voorzien;

• de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft;

• lopende uitgaven en huidige taken van de gemeente kritisch geëvalueerd worden (wel of niet continueren).

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.