Economie

 

Economie, Werk en Inkomen: bedrijvigheid bevorderen  

De SGP vindt dat werken waardevol is.

Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie niet kan werken, verdient ondersteuning van de overheid.

De SGP komt op voor zondagsrust.

De zondag is Gods dag. Ten diepste om Hem te dienen en om uit te mogen rusten van ons dagelijks werk. Die rustdag is heilzaam voor héél de samenleving.

Werken en bedrijvigheid stimuleren.

De plaatselijke economie en werkgelegenheid verdienen een stevige stimulans. Om ons dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden, moet de gemeente instandhouding en uitbreiding van werkgelegenheid faciliteren. Scherpenzeel moet geen slapend forensendorp worden, maar bruisen van de werkgelegenheid. We trekken daarbij grenzen. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. De SGP wijst de 24-uurs economie af.

De SGP wil dat:

• met voorrang een heldere visie op het economische beleid wordt opgesteld, waaronder een flexibel beleid aangaande werken aan huis, met inbegrip van internetondernemingen;

• het ondernemersklimaat verder verbetert door deregulering, versnelling van procedures, en verlaging van de administratieve lastendruk;

• er actief beleid gevoerd wordt om plaatselijke ondernemers te betrekken bij opdrachten voor de gemeente;

• de plaatselijke vestigingsmogelijkheden voor lokale bedrijven worden uitgebreid;

• de gemeente maximale medewerking verleent om bedrijven te helpen bij vestiging op het lokale bedrijventerrein of in Woudenberg;

• bedrijfsverzamelgebouwen betrokken worden bij vestiging van kleine ondernemingen en winkels;

• beleid erop gericht is het huidige winkelaanbod te handhaven, leegstand tegen te gaan en waar mogelijk het winkelaanbod te versterken;

• met het oog op de zondagsrust de winkels voor het publiek gesloten zijn op zondagen en feestdagen en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.