Bestemmingsplan

 

Flexibele bestemmingsplannen maken

Een flexibele invulling van bestemmingsplannen is gewenst, binnen de kaders van de structuurvisie.

Zorgvuldigheid is nodig bij toepassing van (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheden. Afwijkingen moeten in lijn zijn met visies en planvorming op langere termijn.

De SGP wil dat:

• inwoners in een vroeg stadium duidelijk voorgelicht worden over en betrokken worden bij bestemmingsplanwijzigingen en herzieningen;

• dat belanghebbenden gericht worden geïnformeerd over de voorgenomen bestemmingswijzigingen en -herzieningen van hun eigendommen;

• de mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) wordt opgenomen in bestemmingsplannen, waarbij beperkende voorwaarden zoveel mogelijk worden geminimaliseerd;

• een nuloptie voor seksinrichtingen gaat gelden voor de hele gemeente; • een pilot wordt gedaan met het welstandsvrij of welstandsluw bouwen; • flexibiliteit en maatwerk leidraad zijn bij welstand;

• inwoners niet op kosten gejaagd worden als gevolg van welstandseisen;

• meer flexibiliteit wordt opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen aangaande welstand om onnodige beperkingen voor burgers en bedrijven te voorkomen;

• procedures verkort worden waar wettelijk mogelijk (zonder aan de communicatie en voorlichting van belanghebbenden te kort te doen) om vertraging en extra kosten voor inwoners en bedrijven te voorkomen. Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.