Belastingen

 

Belastingen en heffingen terughoudend inzetten

Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente komt binnen via de onroerende zaakbelasting (OZB) en andere heffingen.

De SGP is voorstander van terughoudende inzet van dit recht om belasting te heffen.

De SGP wil dat:

• heffingen als regel kostendekkend zijn voor de activiteit waarvoor ze bedoeld zijn;

• de gemeente altijd eerst de ‘tering naar de nering moet zetten’ alvorens zich te bezinnen op generieke lastenverzwaring van de burger;

• een beperkte verhoging van de OZB (bovenop de inflatienorm) alleen toegepast wordt als: o bezuinigingsmaatregelen leiden tot een onverantwoorde aantasting van de basisvoorzieningen en de kerntaken van de gemeente;

- de heffingen op het afgesproken niveau zijn;

- duidelijk aangetoond wordt welke concrete kerntaken en/of basisvoorzieningen met de extra OZB-verhoging in stand gehouden of gerealiseerd worden.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.