Agrarische sector

 

In het buitengebied gebeurt het

Het buitengebied is primair het werkterrein van agrarische ondernemingen.

De kwaliteit van het landelijk gebied heeft prioriteit voor de SGP. Levensvatbare agrarische bedrijven zijn hierin een belangrijke factor. Schaalvergroting in de agrarische sector is onontkoombaar en moet worden opgevat als kans en niet als bedreiging.

De SGP wil dat:

• gevestigde, levensvatbare agrarische bedrijven de waardering krijgen die ze verdienen;

• primair in kansen gedacht wordt en niet in bedreigingen;

• de gemeente bij niet rendabele agrarische bedrijven functieverandering stimuleert en faciliteert;

• horeca en winkels in het buitengebied niet worden toegestaan;

• verlichting van reclameobjecten in het buitengebied aan tijden gebonden is;

• schaalvergroting van bedrijven mogelijk blijft, met inachtneming van de landschappelijke inpasbaarheid en duurzaamheid;

• een verslechtering van de kwaliteit van het landschap wordt voorkomen door storende elementen, onder andere als gevolg van het houden van paarden voor recreatieve doeleinden, samen met de regio tegen te gaan;

• plattelandswoningen in het buitengebied mogelijk zijn.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.