8 maart 2014

Zorg voor de naaste > Stem SGP!

We leven in een gebroken samenleving. Elk mens wordt met de kwetsbaarheid van zijn of haar bestaan geconfronteerd. Een mens kan in omstandigheden terecht komen, waarin hij of zij korter of langer op hulp en zorg van de naaste is aangewezen.

Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten belangrijke zorgtaken er bij. Zorgtaken voor mensen met fysieke, verstandelijke en psychische beperkingen. Zowel jongeren als ouderen. We mogen deze kwetsbare mensen niet in de kou laten staan en niet aan hun lot over laten. Het is een Bijbelse opdracht onze naaste barmhartigheid te betonen. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is hierin tot voorbeeld.

 

De primaire verantwoordelijkheid voor het naar elkaar omzien ligt in de gezinnen. Van het eigen sociale netwerk van de zorgvrager wordt inzet gevraagd om de naaste naar vermogen te helpen. Ook leden van de kerkelijke gemeente mogen elkaar tot een hand en een voet zijn.

 

In Scherpenzeel zijn vele mantelzorgers en vrijwilligers actief. Hun zorg is van onschatbare waarde. Op initiatief van de landelijke SGP is enkele jaren geleden het mantelzorgcompliment ingevoerd. De plaatselijke SGP wil het mantelzorgcompliment na 1 januari 2015 continueren.

 

De professionele zorg, die echt nodig is, moet worden verleend. De SGP geeft prioriteit aan de kwaliteit van deze zorg. Wij willen niet op voorhand beknibbelen op de kwaliteit. Te gelijker tijd dient de zorg wel betaalbaar te blijven. Dat is een stevige uitdaging, omdat de gemeente aanzienlijk minder geld van het Rijk krijgt om de zorgtaken uit te voeren.

 

De zorg dient te passen bij het opvoedingsklimaat en de levensovertuiging van de zorgvrager. Identiteitsgebonden zorgaanbieders met een landelijk werkterrein mogen in Scherpenzeel niet buiten de boot vallen. Kleinschalige lokale of regionale zorgaanbieders, zoals zorgboerderijen, willen we een plek laten houden in het zorgaanbod.

 

Het persoonsgebonden budget (PGB) willen we handhaven. Dat is een prima manier om de keuzevrijheid van de zorgvrager voor een zorgaanbieder gestalte te geven. De huidige houders van een PGB mogen niet de dupe worden van de overgang van de zorgtaken naar de gemeente.

 

De SGP gaat voor een samenleving met een sociaal hart. De SGP gaat voor zorg met een bewogen hart en met helpende handen. Doe wel en zie niet om!