22 februari 2014

Werk aan de winkel

Zeven vette en zeven magere jaren. Voorspoed en tegenspoed.  Ook binnen regio Foodvalley  is crisis niet alleen maar een abstract begrip, maar krijgt het daadwerkelijk een gezicht.  Ondernemers in verschillende branches hebben het moeilijk en kampen met sterk teruglopende omzetten  die in schril contrast staan met discussies over zogenaamde koopkrachtplaatjes van werknemers.  

Gewijzigd aankoopgedrag via internet van consumenten doen er met name bij de middenstanders  nog een schepje bovenop. Ook in Scherpenzeel kijken te veel lege winkelruiten je met grote ogen aan.  

In de lokale politiek is de  SGP-fractie  pleitbezorger van boeren, ondernemers en middenstanders.  Bedrijven creëren werk en daarmee inkomen en geven de lokale samenleving  een belangrijke impuls.  Het huidige Scherpenzeelse winkelaanbod is van een kwalitatief behoorlijk  niveau  en is het meer dan waard om  in stand te houden.  Werk aan de winkel  voor politiek, ondernemers en burgers.  De SGP-fractie pleit voor uitbreiding van vestigingsmogelijkheden van lokale bedrijven, deregulering, het betrekken van lokale bedrijven bij gemeentelijke opdrachten en het samen met de ondernemers ontwikkelen van een Scherpenzeels economische visie. Versterking van de concurrentiepositie is essentieel. Maar ook burgers hebben  een lokale verantwoordelijkheid. Laat Veenendaal, Barneveld, Amersfoort en  andere plaatsen vaker  links liggen en besteed uw consumenteneuro in Scherpenzeel. Wees loyaal, koop lokaal !

 

Voor de komende raadsperiode zal de gemeente Scherpenzeel invulling moeten geven aan de zogenaamde  Participatiewet. Een nieuwe wet die ook  Scherpenzeel verantwoordelijk maakt voor werk en inkomen van wwb-ers ( bijstand), wajongers en  Wsw-ers (sociale werkvoorziening). Een prachtige uitdaging, maar tegelijkertijd een zware verantwoordelijkheid voor het komende gemeentebestuur. Een verantwoordelijkheid die de SGP niet uit de weg gaat.  De politiek, ondernemers en burgers zullen de handen ineen moeten slaan. Alleen dan is er kans van slagen.  Vitaliteit van lokale bedrijven krijgt een extra dimensie.  Handen uit de mouwen, werk aan de winkel !  

 

 

Gerard van Deelen