19 november 2008

Waterschapsverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Datum: 19-11-2008

 

De SGP ziet de aarde als schepping van God, waarin
de mens als rentmeester gesteld is. De aarde bouwen
en bewaren. Bij het waterbeheer komt dit nadrukkelijk
aan de orde. We mogen de mogelijkheden die het water
ons biedt benutten, maar wel met respect voor de natuur
in het water. Vanuit het gezichtspunt van rentmeester
wil de SGP deelnemen in de waterschapsbesturen.
Alle inwoners hebben belang bij een goed waterbeheer.
Het gaat om veiligheid tegen overstromingen,
voldoende water (niet te nat en niet te droog) en
schoon water (rioolwaterzuiveringen).
Het waterschap heeft bevoegdheid voor diverse vormen
van invulling en uitvoering. Daarover overleggen de
door u gekozen bestuursleden. Via deze bestuursleden
heeft u invloed op hetgeen in de waterschappen
gebeurt.
In deze folder kunt u voor de waterschappen Rivierenland,
Vallei en Eem en Veluwe de speerpunten van
de SGP lezen. Dit zijn vooral de praktische punten
die u als stemgerechtigde inwoner van die gebieden
direct aangaan. Deze speerpunten zijn uitgewerkt
in een verkiezingsprogramma per waterschap.
Daarnaast heeft de SGP landelijk de visie ‘wijs met
water’ geschreven. In deze visie gaat het over landelijk
spelende zaken en de principiële en democratische
kaders waarbinnen de SGP wil opereren.