5 februari 2024

Vrolijkheid is geen hoongelach

In de Scherpenzeelse krant van 19 december 2023 en 9 januari 2024 schreef klimaatburgemeester Ronald Machielse een column met daarin een kritische noot over de houding en uitspraken van de SGP fractie in de Scherpenzeelse raad.

Laten we als SGP fractie voorop stellen dat we het toejuichen als inwoners hun stem laten horen. Ongeacht de inhoud van dat geluid. En we waarderen het als een inwoner van ons mooie dorp zich onbezoldigd en enthousiast inzet voor het thema duurzaamheid door de rol van klimaatburgemeester met veel energie te vervullen.

Maar we kunnen niet zonder tegengeluid accepteren dat onze klimaatburgemeester onwaarheden aan u voorlegt. Zeker niet als die reflecteren op raadsvergaderingen waarin onze gemeenteraad besluiten neemt die alle inwoners van ons dorp aangaan. Ook in die vergaderingen hoor je verschillende (politieke) geluiden en worden debatten op het scherpst van de snede gevoerd. Maar dat gebeurde in het afgelopen jaar in goede harmonie, met onderling respect en gelukkig ook met plezier.

Duurzaamheidsvisie

In de column van 19 december 2023 reflecteert de klimaatburgemeester op het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente. Hij benoemt daar ook het verkiezingsprogramma van de SGP waarin hij aangeeft dat de SGP de betrokkenheid van mensen bij de gevolgen van klimaatverandering ontkent. Een verkeerde interpretatie van ons bijbels perspectief waarover we graag met hem in gesprek gaan.

Wat we echter recht willen zetten is het vervolg waarin gesuggereerd wordt dat bij het terugluisteren van de vergadering hoongelach van de SGP en GBS te horen is tijdens een progressieve benadering van de klimaatproblematiek door één van de andere partijen. Dat is niet aan de orde geweest. Vrolijkheid tijdens de vergadering; ongetwijfeld! Met grappen over en weer. Maar wel met respect voor de mening van andere partijen.

Kerncentrale op Zwarte Land II

In de column van 9 januari 2024 wordt ingegaan op een motie van GBS over het energiebeeld van de toekomst Regio Foodvalley 2040. In deze motie wordt de regio opgeroepen onderzoek te doen naar een geschikte locatie binnen de Regio Foodvalley  waar in de toekomst een Small Modulair Reactor als aanvulling op onze energiebehoefte kan worden gerealiseerd en Kernenergie als onderwerp toe te voegen aan het “Energiebeeld van de toekomst Regio Foodvalley 2040”.

Volgens de klimaatburgemeester heeft de SGP fractie bij de behandeling van de motie aangegeven dat deze kernreactor wat hen betreft geplaatst kan worden op de locatie die bekend staat als “Zwarte Land II”. Dat is niet gezegd en ook niet aan de orde. Iedereen die dat wil kan de vergadering terugluisteren via de website van de gemeente en concluderen dat er iets heel anders gezegd is door de SGP. We roepen als gemeenteraad de regio op om in de hele regio FoodValley locaties te onderzoeken. En dat in het kader van de ‘energievisie’. Dat is niet een onderzoek voor realisatie in de komende jaren, maar voor de langere termijn (denk aan 2040 en verder).

SGP visie op duurzaamheid

Waar staan we dan voor op het gebied van duurzaamheid? We onderkennen de problematiek vanuit het Bijbelse perspectief van rentmeesterschap en willen werken aan realistisch beleid: haalbaar, betaalbaar en met behoud van een betrouwbaar energiesysteem. Vandaag beginnen met besparen, de komende jaren investeren in betaalbare duurzame energie die beschikbaar is, gecombineerd met forse verbetering van onze energie infrastructuur. Parallel daaraan werken aan innovatieve oplossingen die deze maatregelen op de langere termijn duurzaam kunnen versterken. Kernenergie is wat ons betreft een uitstekend te onderzoeken alternatief voor een stabiele energiemix in de toekomst.

Uitgestoken hand

Als SGP fractie in de gemeenteraad leggen we graag uit waar we voor staan en staan open voor gesprek met onze klimaatburgemeester en andere inwoners. Over duurzaamheid, maar ook over alle andere onderwerpen die ons dorp aangaan. Neem vooral contact met ons op!

Maar verwar vrolijkheid niet met hoongelach en leg ons geen woorden in de mond. We wensen de klimaatburgemeester even veel vreugde in het werk toe als de SGP fractie. En als hij net als onze echte burgemeester Marieke Teunissen zuiver boven de partijen blijft staan dan zal zijn bijdrage effect hebben.

Vrolijkheid is geen hoongelach