1 december 2010

Verkiezingsuitslag 24 november: reden tot blijdschap en dankbaarheid voor derde zetel.

Verkiezingsuitslag 24 november: reden tot blijdschap en dankbaarheid voor derde zetel.

Datum: 01-12-2010

 De SGP fractie bedankt iedereen die het vertrouwen in onze fractie toonde door het geven van hun stem. We kregen 948 stemmen, 50 stemmen meer dan in 2006, terwijl de opkomst in Scherpenzeel bijna 10 % lager lag dan bij de vorige verkiezingen. Door deze uitslag had de SGP ruimschoots de grootste restzetel en daarmee kreeg onze partij voor het eerst in de geschiedenis 3 zetels in de raad van Scherpenzeel.

In de raadsvergadering van D.V. 3 januari 2011 zullen dus J. Mulder, G. van Deelen en M.J. Zwankhuizen beëdigd worden.
We willen als SGP ons inzetten voor heel ons dorp, voor heel de samenleving dus. Dat willen we doen zoals in ons verkiezingsprogramma verwoord is:

"We zijn er van overtuigd dat we het beste voor de inwoners van Scherpenzeel voor hebben. Deo volente: Zo de Heere wil!"