14 februari 2022

Verkiezingsprogramma: Vooruitkijken!

Ons verkiezingsprogramma kunt hier lezen. Dit is een opsomming van al onze plannen en standpunten. Natuurlijk is er over verschillende onderwerpen veel meer te zeggen. Dat gebeurt ook: let op de verkiezingsfolder, de videopresentaties op deze site en andere communicatie in de komende tijd.

Er is veel gebeurd. We hebben een turbulente periode achter de rug. Daar willen we niet in blijven hangen. Vooruitkijken dus!

Wat drijft ons als SGP?

 1. Wij baseren ons op onze uitgangspunten. Dat zijn de Bijbelse waarden en normen. De Bijbel is het Woord van God. Die principes zijn leidend voor ons handelen. Wij zijn er van overtuigd dat die waarden ook het beste zijn voor een goed functionerende samenleving.
 2. Wij kiezen voor plaatselijke politiek. Wij willen ons inzetten voor de Scherpenzeelse samenleving. De hechte gemeenschap en de korte lijnen moeten blijven.
 3. Wij willen werkbare en praktische oplossingen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Op zijn Scherpenzeels.

Wat willen we dan?

 1. De samenleving lijkt wel op hol geslagen. Onvrede, woede, 24/7 economie, zorgen, verdeeldheid. Wij willen:
  1. Dat de samenleving ook samenleving blijft. Dat er echte zorg vóór elkaar en omzien náár elkaar is.
  2. Dat er op zijn tijd rust is. Daarom geen winkels open op zondagen, geen uitbreiding van activiteiten op zondagen. De zondag is Gods dag!
  3. Dat christelijke karakter van ons dorp behouden blijft. Dat heeft meerwaarde.
  4. Alles moet kunnen en mogen, lijkt het.

Wij willen:

 1. Dat de overheid grenzen stelt. Tot welzijn van iedereen. Daarom moet niet alles kunnen wat men wil. Dat is positief bedoeld!
 2. Dat we zorgen voor mensen die het echt nodig hebben.
 3. Verantwoordelijkheid dragen in het besturen van de gemeente. Dat daarbij compromissen nodig zijn, accepteren we. Als er maar geen verslechtering van het beleid optreedt.
 4. De overheid lijkt het altijd verkeerd te doen, maar moet het ook altijd allemaal regelen.

Wij willen:

 1. Eerlijk en transparant zijn naar de inwoners. Dat betekent dat je moeilijke beslissingen niet uit de weggaat. Denk aan de energietransitie of uitbreiding van bedrijventerrein.
 2. Geen loze beloften, maar doen wat je zegt.
 3. Vasthouden aan uitgangspunten en ingezet beleid.

Hoe kan dat?

Op een gezonde manier achteruit kijken (wat hebben we gezegd en vastgesteld), om vervolgens vooruit te kijken. Niet meer wijzen op wat er allemaal fout ging, maar de schouders eronder. Vooruitkijken!

#scherpenzeel #sgp #vooruitkijken  #gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingsprogramma: Vooruitkijken!