2 maart 2019

Verkiezingsavond SGP met levendig debat

 

Vrijdag 1 maart hield de SGP een verkiezingsavond in Philalethes. Een boeiende avond.Een viertal inleiders hielden een korte pitch van circa vijf minuten.

K. Ruitenberg: Statenlid en lijsttrekker SGP gaf een inkijkje in zijn werkdag. Regionaal vervoer, Agro Business Centre, ruimte voor rivierregeling, World Food Center maar ook de wolvenpopulatie. Allemaal zaken die betrekking hebben en voorwaarden scheppen voor een Gelderland van morgen.

 

P. Doornenbal, burgemeester Renswoude, lichte toe wat kan een kleine gemeente in de Foodvalley kan brengen en halen. Werk samen maar blijf de dingen zelf doen die meerwaarde hebben voor de eigen gemeente zoals de uitvoering van de WMO en eigen bouwplannen.

 

B. J. van Vreeswijk: heemraad, kandidaat voor het Waterschap Vallei & Veluwe ging in op een duurzaam waterbeleid. We moeten veilig zijn achter onze dijken, beschikken over voldoende schoon water en hiervoor constructief samenwerken met gemeenten.

 

G. van Deelen,  SGP fractielid in Scherpenzeel en kandidaat op de lijst voor de provincie gebruikte zijn pitch om een aantal kritische vragen te stellen. Is het bestuurlijk niet een beetje te druk met alle bestuurslagen? Is de provincie niet een te bemoeizuchtig en betuttelend. Hij plaatste in dit kader vraagtekens bij de bestuurskrachtmetingen die al jaren actueel zijn in Scherpenzeel en het uitblijven van de benoeming van een nieuwe burgemeester.

 

Na de pitches volgde onder leiding van M. Zwankhuizen een levendig gesprek  met de inleiders en de aanwezig in de zaal. Verschillende onderwerpen werden verder uitgediept.

“Kunnen waterschappen en provincies niet worden samengevoegd” was de prikkelende stelling aan het adres van Van Vreeswijk. Dit wees hij resoluut van de hand. “We hebben dit land in de afgelopen eeuwen uit de bagger getrokken. De zelfstandigheid van de waterschappen is uniek en succesvol”.  Ruitenberg ging, uitgedaagd door Van Deelen, nog in op de betuttelende rol van de provincie. Burgemeestersbenoemingen is de taak van de Commissaris van de Koning en niet van het provinciaal bestuur. De noodzaak van bestuurskrachtmetingen werd door hem benadrukt. Vragen richting de gemeenten worden steeds ingewikkelder. Kleinere gemeenten hebben steeds meer moeite om deze te beantwoorden. De provincie moet een adequate uitvoering bewaken. Uitgangspunt voor de SGP is daarbij wel dat waar mogelijk gemeenten hun taken zolang mogelijk zelf uitvoeren. Burgemeester Doornenbal viel hem hierin bij. “Dit mag de provincie van een gemeente vragen. Wij willen zelfstandig zijn maar maken bewuste keuzes wat we zelf blijven doen dan wel in regie wegleggen. Wat je in handen houdt kun je dan verdedigen”.

 

SGP Waterschap Vallei en Veluwe

SGP Gelderland