29 september 2010

VerantWoorde Koers: Zorgen voor Scherpenzeel, zorgen voor elkaar

VerantWoorde Koers: Zorgen voor Scherpenzeel, zorgen voor elkaar

Datum: 29-09-2010

De SGP is klaar voor de verkiezingen van D.V. 24 november a.s. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn door de leden van de kiesvereniging vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft als centrale thema’s ‘Behoud van christelijke normen en waarden’, ‘zorg voor kwetsbaren’, ‘meer verantwoordelijkheid voor de burger’ en een ‘sober en degelijk financieel beleid’. Lijsttrekker is het huidige raadslid J. Mulder.

Uitgangspunten
De SGP baseert haar uitgangspunten op de Bijbel. Deze normering bepaalt onze opstelling in de Scherpenzeelse politiek. Daarom zijn we voor het behoud van de christelijke waarden en normen in ons dorp. We pleiten voor de zondagsrust. We willen allerlei vormen van verslaving tegengaan. We vinden dat de overheid gemeenschapsgeld op verantwoorde wijze moet besteden. We stellen het gezin centraal bij de opvoeding van kinderen. We komen op voor inwoners die hulp nodig hebben. Daarom maken we duidelijke keuzes.

Visie
Verantwoordelijkheid nemen en geven. Dat is waar de SGP voor staat in Scherpenzeel. Een efficiënte en betrouwbare overheid die zich met kerntaken bezighoudt, dicht bij de burgers staat en doet wat ze belooft. Die overheid zorgt voor basisvoorzieningen en heeft tegelijk oog voor zwakken in de samenleving.
Voor de inwoners betekent dat meer eigen initiatief en zelfredzaamheid. Niet elke voorziening mag zomaar gesubsidieerd worden; van gebruikers mag een reële (financiële) bijdrage worden gevraagd. Kerken en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke taak in ons dorp.
Voor de gemeente betekent dat deze een sober en degelijk financieel beleid voert. De overheid dient de tering naar de nering te zetten in plaats van de lasten te verzwaren voor de burgers. Transparantie in de besluitvorming is hard nodig.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma vertaalt de visie naar concreet beleid. Of het nu gaat om zorg voor de minima, behoud van de zondagsrust, meer zichtbaarheid van de politie, vermindering van overlast, de kwaliteit van het buitengebied, het ondernemersklimaat, het winkelbestand, de verkeersveiligheid, betaalbaar wonen, of verbetering van het centrum van ons dorp, de SGP laat zien dat een sober en degelijk financieel beleid gepaard gaat met zorg voor héél de samenleving.

Hier kunt u het verkiezingsprogramma inzien

Kandidaten
Lijsttrekker bij de komende verkiezingen is het huidige raadslid J. Mulder. Nummer twee op de lijst is G. van Deelen, sinds 2002 lid van de commissie Samenleving en Bestuur. Nummer drie is M. J. Zwankhuizen, sinds 2005 lid van de commissie Grondgebied en sinds 2006 voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging van de partij. De huidige fractievoorzitter en ex-wethouder B.J. van Vreeswijk verlaat de Scherpenzeelse politiek na meer dan 20 jaar in verband met zijn benoeming als heemraad van het Waterschap Vallei en Eem.