14 februari 2014

Veiligheid en rust

Borden met verkiezingsslogans, presentaties van lijsttrekkers en kandidaat-gemeenteraadsleden, het kan u niet ontgaan zijn: de campagnetijd is weer aangebroken. De komende weken zal er door alle plaatselijke politieke partijen met mooie woorden, veel beloftes en sprekende verkiezingsprogramma’s intensief campagne worden gevoerd. Bij de SGP zijn we niet van de mooie woorden. Wij staan voor onze principes, doen wat we zeggen en hebben al jaren een Vaste Koers.

 

Speerpunt
Veiligheid is een thema waar wij al jaren een Vaste Koers op varen. Veiligheid en rust vormen de basis voor de leefbaarheid van onze gemeente. Alleen daar waar inwoners zich veilig voelen, kan sprake zijn van een hechte, bloeiende en betrokken samenleving. Het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid is volgens ons een kerntaak van de overheid en daarom een speerpunt in onze campagne.

Veilige gemeente
Scherpenzeel scoort relatief goed als het gaat om criminaliteitscijfers. In 2012 stond onze gemeente op plaats 333. Dat is op circa 410 gemeenten geen slechte score. Dit veiligheidsniveau moeten we, wat ons betreft, in ieder geval handhaven. Concreet wil de SGP zich heel sterk maken voor uitbreiding van de politiecapaciteit. Niet één maar twee wijkagenten zou een mooie stap vooruit zijn. Meer blauw op straat betekent bijvoorbeeld dat de kleine criminaliteit, vandalisme en overlast beter aangepakt kunnen worden.

In 2013 bleek dat de aanrijtijden van de hulpdiensten in ons dorp fors vebeterd kunnen worden. Dit is zorgwekkend, want bij calamiteiten moeten we de garantie hebben dat we snel geholpen kunnen worden. Hier blijven we scherp op toezien. Ook de regionalisering van de brandweer mag geen bedreiging vormen voor het veiligheidsniveau in onze gemeente.

Samen voor een leefbaar dorp
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Dat betekent echter niet dat wij als burgers achterover kunnen leunen. Een leefbaar dorp creëren we samen. Burgerinitiatieven op dit gebied verdienen onze steun. Vele vrijwilligers dragen in dit opzicht al jaren bij aan een leefbaar dorp.

We mogen trots zijn op het schitterende dorp waarin we samen wonen. Wat ons betreft geeft u ons D.V. 19 maart uw steun. Dan geven wij u de garantie dat wij doen wat u van ons mag verwachten: inderdaad het volgen van die Vaste Koers!

Luuk van Rinsum