18 januari 2019

Toekomstvisie Scherpenzeel. Een mijlpaal voor ons mooie dorp, want…

 

Bijdrage SGP-fractie door Maarten Zwankhuizen, 15 januari 2019.

Vijf redenen:

-          Het is een mooi resultaat, dankzij inspanningen van velen

-          Het is een noodzakelijke stap

-          Het beschrijft een aansprekend profiel van Scherpenzeel

-          Het is geen keurslijf maar een kader

-          Het dwingt ons tot aanpakken

1.    Het is een mooi resultaat, dankzij inspanningen van velen

Voor ons ligt een mooi resultaat. In korte tijd is er veel en goed werk verzet door de mensen van Berenschot. Maar ook veel anderen: de gemeente, het college, de raad. Maar niet in de laatste plaats is er een grote bijdrage van de samenleving geweest: door het actief meedoen van verenigingen, bedrijven, jongeren en ouderen, enzovoorts, is deze toekomstvisie krachtig. De samenleving is krachtig, en daarom de visie ook. Natuurlijk staat hier veel in wat ook in verschillende verkiezingsprogramma’s staat. De verdienste van Berenschot is dat dit helder verwoord en degelijk onderbouwd is.

2.    Het is een noodzakelijke stap

Wij hebben ingestemd met de start van dit proces tot het komen van een toekomstvisie. Het is noodzakelijk om vooruit te kunnen, om de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven te kunnen blijven verlenen en om de toekomstige taken van de gemeente verantwoord te kunnen uitvoeren. Verder moet deze actie leiden tot, zoals we in juli van afgelopen jaar hebben gecommuniceerd: “De uitkomst van de visie kan vervolgens als input worden gebruikt voor de profielschets van de nieuwe burgemeester”.

3.    Het beschrijft een aansprekend profiel van Scherpenzeel

Als SGP spreekt ons het profiel erg aan dat door Berenschot uit de vele analyses en gegevens opgesteld is: “een ondernemend dorp in het groen met een betrokken gemeenschap in het hart van het land”. We zijn geen slaapdorp aan de rand van Nederland in een krimpgebied, maar we zijn een dorp waar het levendig is, waar gewoond en gewerkt wordt en de voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. En zeker, dan moeten er scherpe keuzes gemaakt worden bij schaarse ruimte. Laten we dat vooral ook als een kans zien. We zijn geen uithoek van Nederland, mensen willen hier graag wonen en werken, dus laten we dan kansen benutten. Ja, en we moeten leeftijdsbestendig wonen en bouwen. Om Scherpenzeel leefbaar te houden moeten we denken aan starters en jonge gezinnen. En we moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de ouderen! Daarmee borgen we de vitaliteit en leefbaarheid. We zijn wel klein, maar we groeien beheerst en gefaseerd naar de 10.000 inwoners en meer, en dat is nodig. Wie wil er nu niet zo’n mooie westelijke ingang van de topregio FoodValley zijn?

4.    Het is geen keurslijf maar een kader

Nu is een visie wat ons betreft een document dat een richting aangeeft, een kader. Het kan niet zomaar terugdraaien waar een raad in een recent of al veel langer geleden toe besloten heeft. Dan wordt je als overheid onbetrouwbaar. Maar de ambities en richting die hier uitgesproken wordt, verdienen onze steun. Niet op de laatste zin of komma, maar op de richting en de lange termijndoelstelling. En verder zijn er natuurlijk interpretatiemogelijkheden. Het staat elke partij vrij om dingen nader toe te lichten waarom en hoe ze het waarderen. Zo zou een argeloze lezer kunnen denken dat we een centrum met veel extra horeca zouden moeten hebben. Waarbij wij dan zullen zeggen dat dit in ieder geval niet ten koste kan gaan van de boodschappenfunctie van ons dorp. Ons centrum met gratis parkeren is van groot belang. Om maar een voorbeeld te noemen. Geen keurslijf, maar een kader dus.

5.    Het dwingt ons tot aanpakken

Dit document geeft een breed gedragen richting aan. Maar daar moet het niet bij blijven. Wij steunen het uitwerken van deze visie in een uitvoeringsprogramma. Het gaat om de ambities hiervan, maar ook de huidige ambities, en het maken van keuzes daarin. En wat voor een gemeentelijke organisatie hebben we daarvoor nodig. En dan niet voor Scherpenzeel alleen, maar ook om in de regio ons steentje bij te dragen. Scherpenzeel heeft veel te danken aan regio FoodValley, bijvoorbeeld, maar moet ook daar zijn partijtje stevig blijven meeblazen. Wij zullen de voorstellen voor het uitvoeringsprogramma en de doorontwikkeling van de organisatie te zijner tijd beoordelen. Objectiviteit, zorgvuldigheid, maar ook snelheid is geboden. Deze toekomstvisie laat een samenleving zien met veel saamhorigheid en kracht. Dat moeten we dus in dit kader dus vooral benutten en dat kan ook. Dat is onze overtuiging. Waarbij publieke waarde bovenaan staat: hoe worden inwoners en bedrijven het beste gediend.

 

Dit is de min of meer letterlijk uitgesproken tekst tijdens de raadsvergadering van 15 januari 2019.