23 november 2019

Tijdens herdenken 60 jaar SGP nadenken over toekomst Scherpenzeel

 

Tijdens herdenken 60 jaar SGP nadenken over de toekomst van Scherpenzeel

 

Een bijzondere samenloop. De kiesvereniging van de SGP in Scherpenzeel herdacht haar 60-jarig bestaan. Dezelfde avond werd echter ook nagedacht over: “hoe verder met Scherpenzeel”.

 

De algemeen voorzitter van de SGP, ds. G.W.S. Mulder,  was naar Scherpenzeel  gekomen om de felicitaties namens het landelijke bestuur over te brengen. Hij opende de vergadering met een meditatie over Psalm 60. “Maar nu hebt gij degenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid”. De banier, de Heilige Schrift,  het kompas voor ons politiek handelen. Dat doet ons hopen en geeft ons houvast.

 

Terugkijken op 60 jaar SGP in Scherpenzeel

Met vier oud fractievoorzitters werd vervolgens stil gestaan bij 60 jaar SGP in de Scherpenzeelse gemeenteraad. De huidige voorzitter van de kiesvereniging, J. van de Vliert, hield korte interviews met hen. Met  J.H.E. Sterk werd terug gekeken op  34 jaar raadslidmaatschap. Vanaf het begin van de SGP heeft hij in de gemeenteraad gezeten. Plichtsgetrouw en bescheiden heeft hij al die jaren meegedacht ten dienste van de Scherpenzeelse gemeenschap.   Inmiddels is de familie Sterk al verschillende jaren geleden verhuisd naar Garderen. Gevraagd naar zijn advies over de toekomst van Scherpenzeel was Sterk helder. “Blijf zo lang mogelijk zelfstandig zolang dit nog kan”.

In 1970 werd N.J. van Egdom voor de SGP gekozen. Vanaf dat moment kon over een fractie worden gesproken.   Van Egdom heeft 8 jaar in de raad gezeten. Noeste arbeid werd verricht, met name in de perioden van de begrotingsbehandeling. Soms werd het nachtwerk. Zijn opstelling in de raad: vanuit het evangelie politiek bedrijven en de uitwerking daarvan in Gods hand geven.

B.J. van Vreeswijk was van 1991 tot 2010 namens de SGP betrokken bij het Scherpenzeelse gemeentebestuur. Hiervan 8 jaar als wethouder.  Een positie waar je invloed vele malen groter is dan als raadslid.

 J. Mulder zat vanaf 2006 in de raad. Drie periodes heeft hij het SGP geluid naar voren gebracht. Mooi en verantwoordelijk werk. Gevraagd zijn advies richting SGP bestuurders verwoorde  hij dit  kernachtig in 3 punten: blijf geloofwaardig en betrouwbaar, principes zijn belangrijker dan pluche en houdt vast aan politiek bij een geopende Bijbel

 

Zelfstandig blijven of samengaan met Barneveld

Na de pauze kreeg de huidige fractievoorzitter van de SGP, Maarten Zwankhuizen, het woord. Hij gaf een korte schets van de huidige politieke situatie, de toekomstvisie, de stappen richting definitieve besluitvorming en het standpunt van de SGP over zelfstandig blijven dan wel samengaan met Barneveld. Hij benadrukte dat de fractie niet zomaar afwijkt van haar verkiezingsprogramma, waarin zelfstandigheid het uitgangspunt is.

Daarna werd met de ruim 50 aanwezigen van gedachten gewisseld over de huidige bestuurlijke situatie, de voor -en nadelen van zelfstandig blijven of samengaan.  Veel vragen werden opgeworpen. Waarom komt de discussie over zelfstandigheid nu ineens naar boven? Hoe kwetsbaar zijn we bij zelfstandigheid?  Ben je als kleine gemeente kwetsbaar of juist wendbaar? Zit Barneveld wel te wachten op Scherpenzeel?  Wat gaat er met ons voorzieningniveau gebeuren bij samenvoeging?  Zijn de opgestelde rapporten wel objectief? Wat wil de provincie eigenlijk? Wat willen de politieke partijen in Scherpenzeel?

 

Adviezen waren er ook vanuit de aanwezigen. Hou er rekening mee dat samenvoegen met Barneveld ook een prijs heeft. Er zijn niet veel voorbeelden van succesvolle herindelingen. Realiseer je dat er na een herindeling geen weg terug is. Maar ook: als je je richt op samenvoeging, stel duidelijke doelen wat je wilt bereiken bij zo’n samenvoeging.

 

Het standpunt van de huidige SGP werd door de Zwankhuizen verwoord met: “we gaan voor zelfstandigheid, tenzij het tegendeel bewezen wordt”. Een standpunt dat opvallend in lijn ligt met het advies van de eerste SGP vertegenwoordiger in de Scherpenzeelse gemeenteraad Sterk: “Blijf zo lang mogelijk zelfstandig zolang dit nog kan”.  En zo was de cirkel van 60 jaar weer rond. Helder en herkenbaar.

Op de foto ziet u van links naar rechts, de 4 oud fractie-leden: J. Mulder, B.J. van Vreeswijk, J.H.E. Sterk, N.J. van Egdom