15 maart 2019

Terugblikken en vooruitkijken “Betrokken houden van jongeren bij de SGP in 2019”

 

U wordt van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering van de Kiesvereniging van de SGP

Belangstellenden en jongeren ook op u en jullie word gerekend, welkom!


Terugblikken en vooruitkijken


“Betrokken houden van jongeren bij de SGP in 2019”


Wanneer : D.V. dinsdag 26 maart 2019. Om 19:30 uur
Waar : Wittenbergschool, Hovenierslaan 17, Scherpenzeel


Agenda:
1. 19:30 uur: Opening
2. 19:45 uur: Jaarverslagen secretaris en penningmeester en verslag kascommissie
3. 19:55 uur: Bestuursverkiezing
4. 20:00 uur: Voorstel bestuur: Van Kiesvereniging naar afdeling
5. 20:15 uur: Maarten Zwankhuizen: Terugblik (SGP in de oppositie, Toekomstvisie, regenboogvlag, sociaal domein) en vooruitkijken (blijft Scherpenzeel zelfstandig,
verdiepingsonderzoek, nieuwe bedrijfsterreinen)
6. 20:45 uur: Pauze
7. 21:00 uur: Niek Bakker (beleidsadviseur bij SGP-jongeren) en SGP Jongeren Vallei en Rijn:
“Betrokken houden van jongeren bij de SGP in 2019”
8. 21:30 Afscheid bestuursleden
9. 21:45 Sluiting
10. 21:50 Hapje en drankje


Met vriendelijke groet,
Bestuur Kiesvereniging SGP


Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: J. (Johan) van de Vliert en L.H. (Leen) Verweij
Het bestuur stelt voor hen beide te herbenoemen
Aftredend en niet herkiesbaar: D. J. (Joop) Daudeij (vanwege gezondheid)
Het bestuur stelt voor om in zijn plaats R (Reinier) de Blaey te benoemen.
Aftredend en niet herkiesbaar: W. (Willem) Luijk (vanwege drukke werkzaamheden)
Het bestuur stelt voor om in zijn plaats C. (Cees) Haanschoten te benoemen.

 

Niek Bakker is beleidsadviseur SGP-jongeren: ‘Als christelijke jongere heb je een mooie boodschap voor de mensen om je heen. Ik wil jongeren graag uitdagen om met die boodschap meer voor de dag te komen binnen hun eigen plaatselijke gemeente en binnen onze partij’. Niek was full time werkzaam als docent maatschappijleer. De jarenlange ervaring die hij opdeed in de omgang met jongeren komt hem goed van pas bij zijn werk bij SGP-jongeren.