13 april 2019

Supermarktlocaties op de schop?

 

“Supermarktlocaties op de schop?”

 

Ruimtelijke ordening, een uitdagende puzzel

 

Wanneer  : D.V. dinsdag 23 april 2019. Om 19:45 uur (19:30 uur inloop met koffie)

Waar        : Sionkerk, Renes 131, Scherpenzeel

Sprekers  : T.A. (Tonnis) van Dijk (wethouder). G. (Gerard) van Deelen (SGP-fractie)

 

Deze avond zal door de ledenvergadering een definitief besluit worden genomen over de omvorming van de Kiesvereniging naar een Afdeling.

 

L.S.

 

U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de Kiesvereniging van de SGP

 

 “Supermarktlocaties op de schop?”

Ruimtelijke ordening, een uitdagende puzzel

 

Wanneer  : D.V. dinsdag 23 april 2019. Om 19:45 uur

Waar        : Sionkerk (zaal 2), Renes 131, Scherpenzeel

Sprekers  : T.A. (Tonnis) van Dijk (wethouder). G. van Deelen (SGP-fractie)

                

 

Agenda:

  1. 19:45 uur: Opening
  2. 20:00 uur: Voorstel bestuur: Van Kiesvereniging naar afdeling (zie bijlage)
  3. 20:15 uur: Voorstellen Jaarvergadering SGP D.V. 18 mei 2019

 

  1. 20:20 uur: Korte pauze

 

  1. 20:30 uur: T. A. (Tonnis) van Dijk, wethouder:

 “Supermarktlocaties op de schop?” Ruimtelijke ordening, een uitdagende puzzel.

  1. 20:50 uur: G. van Deelen, SGP-fractie:

Ruimtelijke ordening: Visie SGP-fractie Scherpenzeel in het algemeen en op de inrichting van de winkelgebieden in het bijzonder

  1. 21:00 uur: Interactieve bespreking

 

  1. 21:30: Sluiting en hapje en drankje

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kiesvereniging SGP

 

 T. A. (Tonnis) van Dijk, wethouder ruimtelijke ordening, woningbouw en natuur en milieu

Ik ben Tonnis van Dijk en ik ben in 1948 geboren in het Noord Groningse Ulrum. Ik ben gepensioneerd landbouwkundige met als specialisatie bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding. Ik heb lang gewerkt op het grensvlak van landbouw en milieu.

In 2002 ben ik in de Scherpenzeelse politiek terecht gekomen als lid van de toenmalige commissie Burgerij. Van 2006 tot 2014 was ik namens de ChristenUnie gemeenteraadslid. Sinds 2014 ben ik wethouder. Mijn motivatie daarbij is dat ik christelijk sociale politiek wil bedrijven met als grondslag het woord van God, zoals dat is opgetekend in de Bijbel.

Het is heerlijk wonen in Scherpenzeel, een prachtig dorp in de mooie Gelderse Vallei. En ik wil graag dat ons dorp een prachtig dorp blijft. Een dorp met goede voorzieningen (winkels, bedrijven, bibliotheek, zwembad, binnen- en buitensport, etc.). Een dorp ook waar mensen weten wie hun buren zijn en wat er eventueel bij de buren aan de hand is, zonder nieuwsgierig te zijn. Een dorp waar mensen omzien naar elkaar. Een dorp waar de mensen niet beginnen met kritiek te leveren op van alles en nog wat, maar waar mensen elkaar helpen. Waar mensen met positieve ideeën komen om situaties te verbeteren. Vanuit mijn christen zijn wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Dat kan via de plaatselijke politiek.

 

“Supermarktlocaties op de schop?”

Ruimtelijke ordening ofwel planologie gaat over het inrichten van de ruimte. Het is vaak het zoeken naar een balans tussen belangen van het individu en de belangen van de gemeenschap. Wij willen graag wonen in een groen dorp met goede voorzieningen. Maar we willen ook ruimte voor woningen en bedrijven. Die afweging vindt vaak plaats in het spanningsveld van verschillende belangen.

Eén van de actuele onderwerpen daarbij is het initiatief van de lokale supermarkten. Wat willen de ondernemers graag en wat is het belang van de Scherpenzeelse gemeenschap. Op dit initiatief en de reactie van de gemeente daarop zal vanavond nader worden ingegaan.