6 oktober 2018

Supermarktlocaties, belastingsamenwerking en verlichting wijk Renes

 

De raadsvergadering van donderdag 27 september stond in het teken van de eventuele verplaatsing van de supermarkten, belastingsamenwerking en de verlichting in de wijk Renes. Twee moties van de SGP werden aangenomen door de raad.

Focus op centrum

De supermarktlocaties blijven de gemoederen in Scherpenzeel bezighouden. Moet er wat veranderen en zo ja, wat dan? Het college stelt voor om een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen om alle mogelijkheden goed te onderzoeken. Van Deelen: ‘Scherpenzeel bruist.  Initiatieven van ondernemers, dat is goed! Het onderwerp leeft enorm, mensen spreken ons aan.  Mooie stukken in de Scherpenzeelse krant.  De SGP steunt het onderzoek. Wel vindt de SGP een goede interactie met de burgers belangrijk en moet er een focus liggen op het behoud van het centrum, er moet een trekker in het centrum van het dorp blijven’. Een goede definitie van het begrip ‘trekker’ is daarbij belangrijk. Op verzoek van de SGP wordt dit begrip nader omschreven en onderbouwd.

Motie belastingsamenwerking unaniem aangenomen

Het raadsvoorstel behelst het samenwerken op het gebied van - simpel gezegd - de belastingheffing en WOZ-aanslagen naar de gemeente Veenendaal. Nu wordt het samen met de gemeente Woudenberg gedaan. Op zich geen verkeerd voorstel, maar het lijkt een ad-hoc keuze. SGP-fractie voorzitter Maarten Zwankhuizen diende een motie in die unaniem werd aangenomen door de raad. De motie draagt het college op een kader op te stellen waarbij voor uitbesteding dan wel samenwerking op het gebeid van gemeentelijke taken een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. Een mooie uitdaging voor het college! Zorgvuldige besluitvorming gaat voor alles.

Entree Renes te donker

SGP’er Maarten Zwankhuizen: ‘Thans gaan we over tot het best bestudeerde voorstel aller tijden. Als het gaat om het verleden is het woord ‘verlichtingsplan’ een eufemisme. Tegenwoordig is het overigens beter geregeld. Goede verlichting blijkt geen vanzelfsprekendheid te zijn in een nieuwe wijk als Renes. Om de onveilige situaties te voorkomen voor bewoners van het Renes moet deze verlichting geregeld worden.’ Alle politieke partijen deelden de noodzaak van deze motie en waarderden de grondige onderbouwing van de motie.

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het ontbreken van goede verlichting? Dit bleek niet geheel duidelijk. CDA’er Peter Klaassen benoemde de kern: ‘Bewoners zijn niet geholpen met verantwoordelijkheidsvraag.  Eerst bewoners helpen, liefst daarna de rekening doorsturen.’ En zo is het maar net. Volgens GBS is het doorsturen van de rekening zinloos, omdat een ontwikkelaar eerst in gelegenheid moet worden gesteld om deze fout te herstellen. GBS stemde daarom als enige tegen deze motie, die overigens positief werd ontvangen door het college, en ook zo snel mogelijk wordt uitgevoerd volgens de wethouder.