21 oktober 2013

Snel aan de slag met Gaslaan, Wilgenhof en Prinsenlaan

De Scherpenzeelse raad kwam op 17 oktober jl. in een extra vergadering bijeen om een tweetal herontontwikkelingsplannen te bespreken: die van het voormalige gasfabriekterrein aan de Gaslaan/Wilgenhof en van het voormalige kerkterrein aan de Prinsenlaan. Beide plannen kunnen gelukkig doorgaan. Vooral het plan voor het voormalige gasfabriekterrein leverde stof voor discussie op. GBS schreef de oorzaak van alle problemen op conto van het vorige college. Oppositiepartijen, uitgezonderd CU, zagen vooral het probleem liggen bij de huidige wethouder. En het CDA wilde zelfs het aantal parkeerplaatsen weer verlágen. De SGP koos voor een oplossing voor de bewoners en de wijk.

Gasfabriekterrein: aan de slag met goed plan

Verpaupering

Even opfrissen: het voormalige gasfabriekterrein aan de Wilgenhof/Gaslaan is verontreinigd. Er staan nu 18 seniorenwoningen, die nu tijdelijk verhuurd zijn. De omgeving verpauperd in hoog tempo. Aanvankelijk wilde Woonstede er 39 woningen realiseren, onder andere door een appartementencomplex van 4 bouwlagen en een hoogte van meer dan 12 meter. Dit alles op basis van een stedebouwkundige invulling en een intentieovereenkomst uit de vorige collegeperiode.

Geen hoogbouw

De SGP heeft van begin af aan geen moeite gehad met een overeenkomst op zich, maar wel met de stedebouwkundige invulling. Na een aantal commissievergaderingen en de nodige publiciteit in de Scherpenzeelse Krant is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke plannen geen draagvlak hebben. Wat de SGP betrof was de enige oplossing: geen hoogbouw, voldoende aandacht voor de smalle Gaslaan, en voldoende parkeerruimte. En verder een acceptabel compensatieplan voor Woonstede bij een minder aantal te bouwen woningen.

Vooruit kijken

Nu lag het definitieve plan op tafel. Voor de SGP een acceptabel plan (maximaal 3 bouwlagen, Gaslaan niet teveel versmald, veel parkeerplaatsen). Raadslid Zwankhuizen: “Dit plan is een verbetering voor de buurt. We hebben geen behoefte om terug te kijken. Wat ons betreft kijken we vooruit, en zorgen we voor een mooie wijk met schone grond en ruimschoots voldoende parkeerplaatsen. De gemeente zorgt voor wel 75 parkeerplaatsen. De éénmalige compensatie van een ton voor Woonstede uit de kwaliteitsreserve woningbouw is het wat de SGP wel waard. Maar dat is het dan ook. Geen cent meer”, aldus de SGP-er. De SGP vond het prima en realistisch dat de gemeente met bestaande budgetten (denk aan aanleg nieuwe riolering) en aanbestedingsvoordelen het plan financieel rond denkt te krijgen. Bovendien moet Woonstede aan de bak en draagt het risico. Wat de SGP betreft maakt de gemeente één keer een bedrag over en daarmee uit. De SGP verwacht dat de wethouder ook de wens om meer groen te realiseren in de Gaslaan en deze laan verkeerluw kan maken, mee kan nemen.

Belang van bewoners voorop

De andere fracties hadden meer woorden nodig. Onder leiding van de VVD wilde de oppositie (uitgezonderd CU) het plan in tweeën knippen: eerst saneren, en later weer verder praten. Dat zou leiden tot twee keer overlast en weer een periode van onzekerheid. Het CDA heeft talloze malen voor veel parkeerruimte gepleit, maar wilde nu het aantal parkeerplaatsen weer verlagen. GBS zat de oppositie te irriteren over zaken uit de vorige college periode.

Al met al niet in het belang van de bewoners. Die vinden het voorliggende plan prima en wachtten op duidelijkheid, doorpakken, en voldoende parkeergelegenheid. Dat had de woordvoerder van de bewoners vooraf al aangegeven. Gelukkig kreeg het plan een meerderheid van GBS, CU en SGP.

Plan Prinsenlaan

Op het voormalige kerkterrein aan de Prinsenlaan worden 31 appartementen voor starters (met een zeer lage prijs) en een vrijstaande woning gepland. De raad moest oordelen of dit plan ruimtelijk acceptabel was. De raad was unaniem van mening dat de bouwplannen kunnen doorgaan. De SGP heeft altijd benadrukt dat voor deze inbreidingslocatie al sinds begin van deze eeuw is vastgesteld dat er woningbouw moet komen. Zwankhuizen: “Het is een plan met veel stenen, maar op deze locatie acceptabel. Verder zijn opmerkingen uit de buurt voldoende meegenomen. Deze ontwikkelaar verdient een pluim omdat hij op deze manier een plan in onze gemeente voortvarend wil aanpakken.”