7 april 2014

SGP: voorkeur voor coalitie met CDA en CU

 

De verkiezingsuitslag heeft een nieuwe politieke situatie doen ontstaan. De huidige coalitie van GBS en SGP heeft geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Voor een nieuwe coalitie in de gemeenteraad zijn minimaal drie partijen nodig. De SGP spreekt de voorkeur uit voor een coalitie van CDA, CU en SGP. Daar zijn drie redenen voor.

 

In de eerste plaats blijkt uit de verkiezingsuitslag dat CDA, CU en SGP alle drie forse stemmenwinst hebben behaald en dat twee van deze partijen één zetel hebben gewonnen. GBS is de grootste partij gebleven, maar heeft een zetel verloren. Een nieuwe coalitie moet recht doen aan deze uitslag.

In de tweede plaats heeft de SGP op basis van deze uitslag ingezet op versterking van de christelijke signatuur in een nieuwe coalitie.

In de derde plaats bleek uit de gesprekken dat er een breed draagvlak is voor deze coalitie. De beoogde coalitie heeft de duidelijke voorkeur van drie partijen in de gemeenteraad.

Met vertrouwen in elke gesprekspartner hebben wij tijdens de gesprekken verkend wat de meest wenselijke coalitie is. De SGP heeft er vertrouwen in dat met CDA en CU een stabiel college kan worden gevormd.

In de huidige coalitie is goed samengewerkt met GBS. De morele verantwoordelijkheid ten opzichte van de huidige coalitiepartner hebben we zwaar laten meewegen in onze keuze. Wij begrijpen de teleurstelling van GBS, maar hechten er aan te benadrukken dat wij op een zorgvuldige wijze tot onze keuze zijn gekomen.