6 december 2018

SGP Scherpenzeel staat stil bij 100 jaar partijgeschiedenis: Vitaal of verwaterd?

 

De Staatkundig Gereformeerde Partij mag zich verheugen in een geschiedenis van een eeuw. Al 100 jaar probeert de SGP een Bijbels geluid in de Nederlandse politiek te laten horen. Dinsdag 4 december stond de plaatselijke Kiesvereniging van de SGP hierbij stil. W. Fieret,historicus en schrijver van het jubileumboek: “Politiek bij een geopende Bijbel”, ging in op de historische ontwikkelingen binnen de SGP.  Verschillende markeringspunten werden door hem besproken. Ondersteund door historisch beeldmateriaal. Hij signaleerde dat de binding met de partij minder sterk is dan vroeger maar dat de partij nog zeer vitaal is. De partij is voortdurend in gesprek met de veranderende samenleving. Het centrale ankerpunt daarbij vormt de Bijbel. Als fundament en toets.

E.G. Bosma, SGP Raadslid in Rijssen en schrijver van het boek: “Oude Waarheid en nieuwe orde”,stond vervolgens stil bij het functioneren van de SGP in het huidige politieke krachtenveld. Centraal stond  de vraag of de SGP van vandaag nog in lijn opereert met wat de oprichters van de SGP in 1918 voor ogen stond. Hij stelde vast dat de fronten en het decor zijn veranderd. Belangrijk is om “in rapport te blijven” met de tijd waarin we leven. Standpunten zijn gewijzigd. Ze worden echter bepaald vanuit dezelfde grondhouding. Het beginsel staat.

Na de pauze was er een levendige forumdiscussie met de ruim 70 aanwezigen in de zaal onder leiding van de voorzitter van de Kiesverenging J. van de Vliert. Naast de inleiders namen M.J. Zwankhuizen (SGP Scherpenzeel) en F. Hazeleger (SGP-jongeren Vallei & Rijn) deel aan deze discussie. De heren werden bevraagd op de actualiteit van de SGP boodschap en waar de SGP anno 2018 voor staat. De SGP is veranderd. Opvattingen zijn veranderd. De doelstelling is nog altijd dezelfde: “Het goud van het beginsel omslaan naar het pasmunt van deze tijd”.