10 november 2010

SGP over plannen van college voor Lambalgen

SGP over plannen van college voor ‘Lambalgen’

Datum: 10-11-2010

 

De SGP-fractie heeft kennis genomen van de toekomstplannen van het college betreffende de begraafplaats ‘Lambalgen’ (Scherpenzeelse Krant 9 november 2010). Onderdeel van de plannen is het ruimen van graven na de termijn van veertig jaar. Met deze beleidswijziging heeft de SGP grote moeite omdat ruimen in Scherpenzeel beslist niet noodzakelijk is en op deze manier onnodig een gevoelig onderwerp actueel gemaakt wordt. Verder zijn verbeteringen nodig betreffende de aula. Op dit moment beoordeelt de SGP deze accommodatie als onvoldoende voor een normale gang van zaken bij een uitvaartplechtigheid.

Al jaren pleit de SGP voor verandering in het beleid ten aanzien van de begraafplaats Lambalgen. Onze opstelling is weergegeven in ons verkiezingsprogramma. Daarin stellen we dat tijdige planvorming voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats nodig is en zo ruimen overbodig maakt. Verder pleiten we ervoor dat de gemeente maximaal meewerkt om de bestaande aula te verbeteren en te vergroten. Daarnaast hebben we er nooit een geheim van gemaakt dat we de huidige inrichting van de begraafplaats niet kunnen waarderen. Daarom stellen we dan ook dat bij uitbreiding onderzocht moet worden welke inrichting van de begraafplaats het beste past bij de wensen van de bevolking.

In deze lijn zal de SGP-fractie de huidige en toekomstige plannen omtrent de begraafplaats beoordelen.