10 maart 2010

SGP laakt financiele beleid Sportterrein De Bree 2

SGP laakt financiële beleid Sportterrein ´De Bree´ (2)

Datum: 24-03-2010

Het was zover. Op 18 maart boog de commissie Samenleving en Bestuur zich voor de eerste keer over het SGP rapport over de onderhoudskosten van sportpark ‘De Bree’. Alle partijen hielden hun kruit droog. De wethouder bleef tamelijk vaag en wacht met een inhoudelijke reactie tot een eigen onderzoek van de gemeente gereed is. Duidelijk is dat het SGP rapport overeind blijft en de feiten correct zijn weergegeven.

Complimenten
Alle partijen spraken hun waardering uit voor de SGP, en in het bijzonder voor raadslid Mulder, die het onderzoek uitgevoerd heeft. Verder betreuren alle partijen de gang van zaken zoals geschetst in het rapport. CDA en CU wilden de conclusies nog een beetje afzwakken door van een paar van die conclusies te stellen dat ze wat overdreven waren. Mulder was met die kritiek gauw klaar. Zijn conclusie wordt volledig ondersteund door de onderliggende feiten, gebaseerd op het dossier van de gemeente. Veel commissieleden en de wethouder vonden het wel een moeilijk rapport. “De cijfers buitelen over elkaar heen”, zo was de verzuchting. Juist daarom vindt de SGP het zo nodig om goed geïnformeerd te worden over dure projecten die betaald worden van gemeenschapsgeld.

Reactie wethouder
Wethouder Van de Weert reageerde namens het college op het rapport. Hij gaf aan geen commentaar te hebben op de gepresenteerde cijfers uit het rapport. Verder betoogde de wethouder dat het wel een erg moeilijke materie was. Je kon uit zijn verhaal opmaken dat het complex proces was geweest. En ja, dan loopt het gewoon zoals het loopt. Het ging wat hem betreft niet om de cijfers zelf, maar om de “perceptie van de cijfers”. Maar hoe je het ook bekijkt, te duur is nu eenmaal te duur vindt de SGP. Enfin, de wethouder zegde toe dat hij in april met een rapport van de gemeente komt waarin hij inhoudelijk reageert op de feiten en conclusies. En dat rapport moet ingaan op de te nemen acties door het college, zo verklaarde Van de Weert.

Vervolg
Slappendel had namens het CDA het rapport samengevat door te stellen dat “het college de weg kwijt is geweest.” Nou, dat wist de SGP al langer en dat wordt bevestigd door het onderzoek. Nu zijn goede acties nodig om de weg weer terug te vinden. En wat de SGP betreft zo snel mogelijk. Om de vaart erin te houden zal de SGP zo snel mogelijk met een initiatiefvoorstel komen. Mulder vatte aan het eind van het agendapunt zijn vragen aan het college samen: “Deelt de wethouder de conclusies uit het rapport? Welke concrete maatregelen neemt het college om de kosten te beheersen en de afspraken met de verenigingen rond te krijgen?” De wethouder zegde toe dat al deze vragen beantwoord zullen worden in een rapport dat in april verschijnt. Wat de SGP betreft gaan de verbeteringen ook gelden voor andere (dure) projecten, zoals ‘De Breehoek’. En daarin stond de SGP niet alleen. Wordt vervolgd dus.