4 mei 2019

SGP denkt na over supermarktlocaties: “Denk meer vanuit mogelijkheden”

 

De plaatselijke SGP had wethouder Van Dijk uitgenodigd om samen na te denken over ruimtelijke ordening en meer specifiek het vraagstuk over de supermarktlocaties in Scherpenzeel.

De wethouder gaf deze avond eerst een korte inkijk in de vakgebied ruimtelijke ordening. Planologie gaat over het inrichten van de ruimte. Het is vaak het zoeken naar een balans tussen belangen van het individu en de belangen van de gemeenschap. Wij willen graag wonen in een groen dorp met goede voorzieningen. Maar we willen ook ruimte voor woningen en bedrijven. Die afweging vindt vaak plaats in het spanningsveld van verschillende belangen.

Eén van de actuele onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening is het initiatief van de verplaatsing van de supermarkten. Wat willen de ondernemers graag en wat is het belang van de Scherpenzeelse gemeenschap. Verschillende varianten werden door de wethouder besproken. Voor -en nadelen werden toegelicht.

Inmiddels is het collegebesluit genomen dat er geen supermarkt komt bij de entree van het dorp. Het uitplaatsen van een supermarkt uit het centrum is ongewenst voor het functioneren van het centrum. Daarnaast past de vestiging van een supermarkt bij de Breelaan niet in de gewenste beeldkwaliteit. Ten slotte is de verwachting dat de provincie niet zal meewerken aan dit plan.

Voor de alternatieve oplossingen hanteert het college aan aantal uitgangspunten. De gemeente hecht aan het belang van twee supermarkten in het dorp. De gemeente investeert niet in gebouwen en parkeerkelders maar is wel bereid om te investeren in de openbare ruimte passend in de centrumvisie. De bal ligt nu bij de investeerders.


 

Gerard van Deelen, fractielid van de SGP, gaf vervolgens een korte reactie. “Kan het blijven zoals het is?” zo stelde hij de vraag. Volgens Van Deelen niet. De wereld veranderd. Als je als supermarkt wilt overleven moet je sfeer toevoegen in je winkel. Daar is ruimte voor nodig. De slag met de digitale aanbieders vraagt om een andere invulling van een supermarkt. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de regionale ontwikkelingen in het supermarktlandschap. In omliggende dorpen zijn supermarkten toegevoegd en/of ge-upgrade. Het supermarktaanbod in Scherpenzeel moet aantrekkelijk en concurrerend blijven. Ten slotte benadrukte hij dat tempo gemaakt moet worden met het oog op de samenhang met plan Weijdelaer. Van Deelen was het eens met het afserveren van de optie Breelaan. Je holt anders het centrum uit. Ruilen lijkt de beste optie maar is geen gelopen race. De financiering van deze optie is een forse uitdaging.

 

Na de beschouwingen van de inleiders werd met alle aanwezigen in een open een levendige discussie verder nagedacht over mogelijke oplossingen en varianten. De optie ruilen en herontwikkelen kwam per saldo als beste optie naar boven. Verschillende suggesties werden tijdens de “brainstorm” gedaan. Een parkeerdek in plaats van een parkeerkelder. Het hele gebied bij de Aldi herontwikkelen inclusief de ambtswoning. Betrek de vijver aan de Molenweg bij de oplossing. Maak openbare ruimte meer groen. Betrek het bedrijfschap voor de detailhandel en de plaatselijke ondernemers meer bij het zoeken naar oplossingen. De algemene oproep was: “denk meer vanuit mogelijkheden dan onmogelijkheden”.