1 februari 2014

SGP blij met aanpak kruising Dorpsstraat - Marktstraat

Twee jaar geleden stelde de raad het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vast. Door een amendement van de SGP, gesteund door alle partijen, uitgezonderd de VVD, is geld vrijgemaakt voor extra parkeerplaatsen en verbetering van de veiligheid, vooral in het centrum. Intussen zijn verschillende zaken aangepakt. Er zijn in de achterliggende tijd bijna 70 extra parkeerplaatsen aangelegd in diverse wijken. De veiligheid bij de kruising Stationsweg/Hovenierslaan/Marijkelaan is verbeterd door een verhoogde kruising en oversteekplaatsen voor voetgangers.

Binnenkort gaat het laatste onderdeel van de verbeteringen uit het GVVP van start: de aanpak van de gevaarlijke kruising bij de Hervormde Kerk. De veiligheid voor voetgangers en fietsers moet fors verbeteren door de aanleg van fietsstroken, drie zebrapaden en een laad- en losplaats voor vrachtauto’s. Verder komen er extra parkeerplaatsen.

De SGP had taart beloofd in de raad als deze maatregelen concreet gaan beginnen. Dat is nu gebeurd. Gebak van Albert en Elly de Bart!