16 april 2009

Reactie van fractievoorzitters op RSW besluit

Reactie van fractievoorzitters op RSW besluit

Datum: 16-04-2009

De redactie vroeg de SGP fracties van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude om een reactie. De fractievoorzitter van Woudenberg was helaas niet op tijd bereikbaar.
Dhr. B.J. van Vreeswijk, fractievoorzitter SGP Scherpenzeel:
“Nu moeten er veel zaken gebeuren. Ik heb er al eerder op aangedrongen: is er een draaiboek voor alle stappen en scenario's? Er breekt nu een periode aan waarin op commissiebasis veel samenwerking tussen de fracties zal worden gezocht. Hoe gaat de nieuwe gemeente eruit zien? Hoe willen wij die vormgeven, wat staan wij als SGP daarin voor? De gemeenteraadsverkiezingen moeten gezamenlijk plaatsvinden en zullen waarschijnlijk november 2010 zijn, in plaats van in maart. Mw. Haak (Gedeputeerde van de provincie Utrecht) heeft gelukkig toegezegd dat er nadrukkelijke aandacht is voor de begeleiding van de gemeenten gedurende dit nieuwe proces.” Van Vreeswijk verwacht dat Renswoude zich nu ook zal richten op samenwerking, nu het besluit in PS genomen is. “Daarbij hoopt Renswoude dat het fusieproces in de Tweede of Eerste Kamer (alsnog) sneuvelt. Het feit dat de Statenfractie van Gelderland anders stemde (tegen) dan die van Utrecht (voor) valt uit te leggen door een verschil in benadering: Utrecht trok de fusie regionaal en had een duurzame oplossing voor het complete Valleigebied op het oog. Gelderland zag vooral het stemmenverlies dreigen en wilde Scherpenzeel behouden voor de provincie, hoewel de argumentatie zich stoelde op de stelling dat de herindeling niet van onderaf gestalte kreeg.”
Van Vreeswijk heeft een suggestie gedaan voor de naam van de nieuwe gemeente: Hart van de Vallei; een nieuwe centrumgemeente in de Vallei die aansluiting zoekt bij omliggende buurgemeenten en een centrale functie vervult.
Dhr. M. Teunissen, fractievoorzitter SGP Renswoude:
“De SGP-fractie van Renswoude zal nu de samenwerking zoeken. Dit gebeurde overigens al. De fractie heeft ook niets tegen de fracties van de andere gemeenten, er was alleen een politiek verschil van inzicht. Wel jammer dat de SGP-Statenfractie van Utrecht zo vroeg in het proces al een standpunt over de fusie had ingenomen. Verder is Renswoude, althans de fractie van de SGP, laat bij het fusieproces betrokken: een week voordat de eerste besluitvorming in Scherpenzeel plaatsvond werden wij bevraagd, en hadden alleen nog de keuze tussen 'ja of ja'. De fractie blijft overigens bij haar standpunt dat een fusie RSW geen consistente nieuwe gemeente kan laten vormen. Wanneer er een sterke centrumgemeente was waar twee andere gemeenten zich bij aansloten was het anders geweest. Desondanks zoeken we nu de samenwerking, maar zal de gemeente Renswoude een tweetal draaiboeken moeten vormen: als RSW definitief doorgaat en als er onverhoopt een kink in de kabel komt. Overigens moet er nog wel een wet aangenomen worden waarin is geregeld dat de gemeenteraadsverkiezingen een half jaar kunnen worden uitgesteld.”