16 april 2009

Nieuwe gemeente: Hart van de Vallei

Nieuwe gemeente: Hart van de Vallei

Datum: 16-04-2009

De eerste grote hobbel is genomen. De beide Provinciale Staten hebben geoordeeld dat de combinatie Renswoude-Scherpenzeel-Woudenberg levensvatbaar is en beter in staat is de uitdagingen die er in het hart van de Vallei liggen aan te gaan dan de afzonderlijke gemeenten waarbij Renswoude intensief samenwerkt met Veenendaal.
Omdat partijen aanhang hebben in drie gemeenten vroeg dat om een oplossing voor gevoeligheid van stemgedrag. Het CDA spande daarbij de kroon. In Gelderland vóór – Scherpenzeel wordt toch Utrechts – in Utrecht tégen toen bleek dat de meerderheid van de Staten toch vóór was. Anders had het een vrije stemming moeten worden om de voor- (CDA in Woudenberg) en tegenstanders (CDA in Scherpenzeel en Renswoude) recht te doen. Fractievoorzitter Theo Ruys was wel de personificatie van dit trapezewerk. Je moest in zijn betoog wachten tot hij ‘tegen’ zei voordat je begreep wat hij bedoelde. In de politiek werkt dat zo: maak je keuze, kijk naar je uitspraken uit het verleden en kies dan die welke het meest past bij je keuze. In Utrecht waren dat uitspraken bij coalitiebesprekingen. Je zegt dat herindeling van onderop moet komen, verder doe je geen uitspraak over wat dat betekent (wat als de meerderheid in de nieuwe gemeente vóór is?) en vervolgens zeg je dat je tegen bent. In Gelderland ging dat bij de SGP net zo. De SGP-fractie wilde Scherpenzeel Gelders houden, zou best voor een fusie met Barneveld zijn, maar koos voor de slogan: het moet vrijwillig zijn. Dat Scherpenzeel niet voor Barneveld kiest, maar voor RSW, bleek minder belangrijk.
Het proces gaat nu pas echt beginnen. Inhoudelijke gesprekken met Renswoude en Woudenberg kunnen starten. Hoe organiseren we het kernenbeleid? Wat doen we met bijvoorbeeld het hondenbeleid? Veel beleid moet geharmoniseerd worden. En welke naam kiezen we? De werknaam RSW moet omgezet worden in een eigen naam. De SGP-fractie doet bij dezen een voorstel: Hart van de Vallei. Die naam geeft onze opgave weer. Tussen de verstedelijkte kernen Veenendaal, Ede, Barneveld en Leusden ligt het hart van de Vallei. De gebiedsopgaven doen we in samenwerking met de gemeenten in de periferie van de Vallei. Vooral met de oosterburen. Dáár liggen de gemeenschappelijke opgaven en uitdagingen. Laten de provincies dat wat ze met de mond belijden maar eens waarmaken: een interprovinciaal verband van Valleigemeenten dat op de agenda van de beide provincies en het Rijk staat. En van dit hart willen wij wel de boezem zijn!
Bert van Vreeswijk