5 december 2022

Motie inclusie en diversiteit

Onder de titel “Zijn wie je bent, juist ook in Scherpenzeel” brachten PRO Scherpenzeel en de VVD een motie in over inclusie en diversiteit. Een onderwerp waar vanuit de SGP fractie een helder en principieel tegengeluid op gegeven is.  Op de vraag of de SGP eigenlijk iedereen wel accepteert was onze reactie: “Het gaat er niet om dat wij mensen niet respecteren, maar respecteren is nog geen accepteren (van gedrag).

Lees hieronder de volledige bijdrage van Maarten Zwankhuizen tijdens de raadsvergadering.

Deze motie is erg breed en het zou teveel tijd vragen als we elk punt behandelen. We willen een paar hoofdzaken benoemen. Ik zal alvast verklappen dat de SGP tegen zal zijn.

Politiek

Aan indiener van de VVD: als volger van de politiek ben ik het vaak eens met de standpunten van Klassiek Liberaal. Als die zeggen dat de huidige VVD landelijk aan het lijntje van D66 loopt, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Waarom wil de VVD Scherpenzeel zich zo profileren? Ik dacht juist dat een wat onafhankelijker koers dan de landelijke gevolgd werd. Gewoon Scherpenzeels.

Aan indiener van Pro: Ik denk dat we op deze thema’s ver uit elkaar staan. Wel heb ik persoonlijk veel waardering voor de oprechtheid en bevlogenheid van mevrouw Van Riel voor dit soort thema’s. Ik schaam me niet om dat hier te zeggen, maar daarmee komen we wat inhoud betreft niet tot elkaar.

Praktisch

We zouden kunnen beginnen met de vraag hoe groot de problematiek is

Of er wel budget is

Of dit ver buiten de Scherpenzeelse maat is etc.

Voor ons zijn de praktische bewaren niet doorslaggevend. En natuurlijk hebben we geen bezwaar om met zijn allen boerenkool te gaan eten, om maar eens een puntje te noemen. Dat is het punt niet. Het eten van stamppot is niet het hoofddoel van de motie….

Wij hebben vooral inhoudelijke bezwaren tegen de geest van de motie.

Om te beginnen: er wordt gesteld dat het gaat om dit onderwerp op passende wijze in Scherpenzeel bespreekbaar te maken. En dan wordt verwezen naar de Pride in Ede. Hier zien we al zo’n grote kloof. In Ede werd het Paarse Avondmaal gepromoot. Wat een gedachte dat dit passend zou zijn. Kwetsend voor een groot aantal inwoners van Scherpenzeel. Nog veel belangrijker: onterend voor de grote Insteller van het Heilig Avondmaal, Christus zelf!

En dan ben ik gelijk bij ons principiële argument, en dat is niet nieuw en zullen we ook telkens blijven herhalen: wat er ook aan relatief neutrale kleine onderwerpen in de motie zit, de geest van de motie gaat uit van de huidige genderideologie. Die haaks staat op ons standpunt dat God man en vrouw geschapen heeft en dat we deze scheppingsorde dienen te respecteren. We hebben dat een en andermaal bij de discussie over de regenboogvlag aangegeven in het verleden: Wij houden vast aan de Bijbelse lijn.

Betekent het dat iemand anders respectloos behandeld moet worden? Dat mensen zich onveilig moeten voelen? Dat er geen aandacht moet zijn voor mensen die in de knel zitten? Betekent het dat wij ons superieur en veel beter voelen? Op al deze vragen zeggen we met kracht: Nee.

Ik hoop hiermee duidelijk aangegeven te hebben waar voor ons de pijn zit.

Eigenlijk heeft mevrouw van Riel de geest achter de motie zelf toegelicht, met te zeggen (en dat is voor ons heel aangrijpend): “alle drempels en grenzen moeten opgeruimd worden.” Maar naar onze mening heeft een samenleving juist grenzen nodig met Bijbelse normen en waarden.

Motie inclusie en diversiteit