19 november 2022

Mevrouw Teunissen als burgemeester van Scherpenzeel

De beste burgemeester voor Scherpenzeel

Na het besluit van de minister dat Scherpenzeel door mocht als zelfstandige gemeente werd ook de procedure voor een nieuwe ‘kroonbenoemde’ burgemeester gestart. Een lang en intensief proces volgde.

Hoe kwam de aanbeveling van Mevrouw Teunissen als burgemeester van Scherpenzeel als burgemeester tot stand?

Het begon in juli met een raadsbesluit om een vertrouwenscommissie in te stellen. Deze commissie bestond uit de fractievoorzitters van alle partijen, met SGP’er Maarten Zwankhuizen als voorzitter. Daarnaast werden er een aantal adviseurs aangesteld; de griffier (als secretaris),  de gemeentesecretaris en wethouder van Ekeren. Alles wat in die commissie besproken is blijft geheim.

Wanneer kwam de gemeenteraad weer aan zet?

Afgelopen donderdag 3 november heeft de gemeenteraad in een openbare bijeenkomst Marieke Teunissen als burgemeester van Scherpenzeel aanbevolen. Dezelfde avond op een eerder moment heeft de raad in een besloten raadsvergadering gesproken over het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie en gestemd over de voorgestelde kandidaten nummer 1 en 2. Ook die beraadslagingen en de uitslag van de stemming blijven geheim.

Kunnen jullie dan niets toelichten over hoe de commissie tot een oordeel komt?

Zeker wel!

1.       Hoe werkt het niet?

Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld coalitie-onderhandelingen. Daarin gaat elke partij op zoek naar de beste kandidaat die het beste past bij de eigen partijstandpunten en waarin je het maximale uit onderhandelingen probeert je halen zodat je vol trots het resultaat aan je achterban kan presenteren. In een selectieprocedure voor een burgemeester zou iedere patij dan een kandidaat bevragen op basis van eigen ‘partijpolitieke stokpaardjes’. Dat zou een zeer slechte start betekenen voor een nieuwe burgemeester!

2.       Hoe werkt het wel?

Door de kandidaten volgens een van te voren vastgestelde opzet te bevragen en te beoordelen in een eerste en tweede ronde. We hebben daarvoor meerdere intensieve trainingen gehad van een professional. Deze trainingen bleken onmisbaar voor een goed proces. Vooraf is in overleg met de commissaris een selectie gemaakt van de sollicitanten die voor de eerste ronde in aanmerking kwamen. In een tweede ronde is met de overgebleven kandidaten verder gesproken. Uiteindelijk bleef die kandidaat over die het beste past bij Scherpenzeel. Want het gaat om de persoon die het beste past bij onze vastgestelde beschrijving van de rollen en competenties in de profielschets.

Wat was dan die uiteindelijke aanbeveling?

Het is iemand die affiniteit heeft met kleinschalige, dorpse gemeenschappen. Verder kent deze persoon de regio goed en is die persoon in onze ogen de bestuurder die Scherpenzeel nodig heeft. De vertrouwenscommissie oordeelt dat deze persoon in staat is doelen te bereiken met inachtneming van

ieders rol en belang. Deze persoon is alert, sensitief, zorgzaam en meelevend en daarmee een boegbeeld voor Scherpenzeel. Deze kandidaat is de beste burgemeester voor Scherpenzeel!

De keuze van de Scherpenzeelse raad is dus gevallen op Marieke Teunissen uit Renswoude. Op dit moment is zij wethouder in Oudewater. Eerder was ze wethouder en daarvoor raadslid in Renswoude. Ze is dus iemand die affiniteit heeft met kleinschalige, dorpse gemeenschappen (denk aan Renswoude en Oudewater) maar ook met Scherpenzeel. Ze heeft er vroeger gewoond. Als raad zijn we blij met deze uitkomst. We heten haar met man en kinderen van harte welkom in Scherpenzeel.

Wat gebeurt er nu na dit raadsbesluit?

De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De commissaris van de Koning rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verloop van de procedure tot nu toe. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt de kandidaat vervolgens voor ter benoeming. De minister is de spil in deze processtap van de benoemingsprocedure.

Zijne Majesteit de Koning tekent vervolgens het Koninklijk Besluit tot benoeming van de burgemeester.

En als dit alles achter de rug is volgt installatie op D.V. 15 december. Mevrouw Teunissen als burgemeester van Scherpenzeel