17 maart 2014

Koersvast > Stem SGP

Is de SGP overal tegen? Tegen openstelling van winkels op zondag. Tegen hoge subsidies voor sportverenigingen. Tegen een grote rol van de overheid. Altijd maar tegen? Juist voor!  Voor behoud van de christelijke waarden in onze samenleving. De SGP baseert zich daarbij op de Bijbel De Bijbel normeert heel ons leven. Ook ons politiek handelen.

In de Bijbel, het Woord van God, staat in het boek Prediker het volgende: “ Vreest God en houd Zijn geboden want dit betaamt allen mensen”. Dat vormt onze diepste drijfveer. En niet alleen voor SGP stemmers.

 

Is de SGP dan niet een belangenclub voor christelijke mensen? Die een voorstander is van een vloekverbod, en openstelling van winkels op zondag wil voorkomen? Nee. Ook dat is Bijbels. “Zoekt de vrede van de stad.” Dat waren de woorden van Jeremia die hij per brief stuurde aan de ballingen die al in Babel waren. Riep hij op tot verzet, terrorisme of overheersing? Nee, het ging om het zoeken van het welzijn van de hele samenleving, zelfs toen, van die door en door heidense samenleving in Babel. Calvijn noemt daarbij het zoeken naar vrede, voorspoed en welvaart van het land.

Stem daarom op de SGP als u voor behoud van christelijke waarden in ons dorp bent. Kan de SGP daar ten diepste iets van terecht brengen? Nee. Maar we hopen de vrijmoedigheid te hebben onze boodschap te mogen blijven uitdragen. Deo volente. Zo de Heere wil.